13 04/2019

Ajutorul de Paşti în sumă de 600 de lei poate fi ridicat

Începând de ieri, 12 aprilie, beneficiarii de toate tipurile de pensii şi alocaţii sociale de stat, stabilite până la 1 aprilie 2019, al căror cuantum lunar nu a depăşit 2.000 de lei, pot ridica un suport unic în mărime de 600 de lei.

Potrivit datelor, de ajutor din partea statului, cu ocazia sărbătorilor de Paşti, vor beneficia peste 612 mii de persoane. Majoritatea beneficiarilor, circa 400 de mii, primesc pensii pentru limită de vârstă, iar ceilalţi- pensii de dizabilitate, pensii de urmaş sau alocaţii sociale de stat.

Cheltuielile pentru acordarea suportului unic sunt acoperite din contul transferurilor de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat şi constituie 367,9 milioane de lei. Pentru a achita suportul unic, CNAS a efectuat transferul mijloacelor băneşti către prestatorii de servicii de plată, desemnaţi de beneficiari.