04 04/2018

Asigurarea unui proces eficient de depunere a declarațiilor de avere și interese personale în format electronic

La 03 aprilie 2018, conducerea Autorității Națională de Integritate a ieșit în fața reprezentanților mass-media pentru a vorbi despre finisarea perioadei de depunere a declarației de avere și interese personale în format electronic, prezentând și date statistice ce caracterizează procesul dat.

Este bine cunoscut faptul că 31 martie a fost data limită pentru depunerea anuală, în format electronic, a declarației de avere și interese personale din partea subiecților declarării. Pentru a fi prezentată situația de ansamblu, la conferință au fost invitați și conducătorii unor structuri de resort, cum ar fi: Centrul de Telecomunicații Speciale, directorul general, dl Serghei Popovici și Centrul de Guvernare Electronică, director executiv, dl Eugeniu Ursu.

Doamna Rodica Antoci, președinte ANI, a vorbit despre procesul respectiv și pașii parcurși de conducerea Autorității pe perioada anului 2018, interacțiunea cu structurile implicate în proces, precum și despre problemele ce au fost depășite în cele 3 luni de activitate a conducerii ANI.

Conducerea Autorității a venit cu cuvinte de mulțumire către reprezentanții Băncii Mondiale în Republica Moldova, prin intermediul cărora a fost posibil alocarea resurselor financiare ce a permis crearea și lansarea sistemului ”E-Integritate”. Au fost spuse cuvinte de mulțumire Cancelariei de Stat pentru aportul direct și consecvent în lansarea priorităților și antrenarea tuturor subiecților statului, fapt ce în final a permis lansarea oficială - la 28 decembrie 2017 a Sistemului electronic ”E-Integritate”.

Sistemul în sine este un soft binevenit pentru țara noastră, ce permite concentrarea informațiilor concludente despre averile și interesele personale ale funcționarilor și demnitarilor din Republica Moldova, și prin intermediul căruia sunt stocate și analizate toate datele incorporate de la serviciile de profil, astfel, baza națională de date fiind eficient utilizabilă pe viitor.

Pe perioada de depunere a declarațiilor (01.01 – 31.03), în Sistemul electronic ”E-Integritate”, s-au înregistrat următoarele: - număr de subiecți ai declarării averii și intereselor personale înregistrați în sistem - 57 569; - numărul de declarații anuale  depuse – 55 539; numărul de declarații depuse în total - 58 080; declarații cu caracter repetitiv – 4 261. Comparativ cu datele din Raportul ANI pentru semestrul I a anului 2017 - în perioada de 01 ianuarie – 31martie 2017, ANI a recepționat pe suport de hârtie: 46.257 declarații de avere și interese personale, din care 44.995 au fost declarațiile anuale.

Președintele ANI, dna Rodica Antoci a menționat că pentru ANI, acest rezultat este de un succes impunător, luând în considerație următoarele aspecte: primul an de implementare a depunerii declarației în format electronic; capacitățile destul de reduse ale Autorității, deoarece instituția este în curs de reorganizare, având un corp de funcționari publici, din doar 7 consultanți pe domeniul de specialitate; volumul destul de mare al lucrului efectuat în paralel, au fost organizate 42 de instruiri și au fost instruiți peste 1800 de subiecți ai declarării.

Misiunea noastră rămâne a fi transparenți, prin informarea neîntârziată a societății despre problemele și preocupările prioritare în domeniul său de specialitate, prin asigurarea integrității funcției publice, prin exercitarea controalelor declarațiilor de avere, prin respectarea cadrului legislativ cât și prin ridicarea încrederii în faţa cetățenilor Republicii Moldova - că toţi angajaţii din sectorul public î-și desfășoară atribuțiile funcționale imparțial şi obiectiv, a mai accentuat dna Antoci.

În linii mari, dna Rodica Antoci a trasat și unele sarcini importante, cum ar fi: semnarea unor acorduri pe intern, la nivel național, cu  instituții de diferit domeniu și competențe, ca într-un ansamblu să sporească cultura integrității instituționale și reducerea gradului de corupție printre funcționari și demnitari, precum și semnarea Acordurilor de cooperare între instituțiile similare, de profil, atât cu statele din vecinătate, cît și cu unele mai îndepărtate.

Conducerea ANI consideră că etapa actuală ce ține de implementarea Sistemului informațional ”E-Integritate” este, la moment, o reușită, ce necesită dezvoltare continuă, fapt ce ar permite intercalarea unor anumite date cu rețeaua transfrontalieră de declarare a averilor de către demnitari din Europa, și de ce nu, din întreaga lume.