25 03/2021

Aureliu Ciocoi, în cadrul „e-TRADECON”: „Doar unificându-ne eforturile vom reuși în sporirea gradului de competitivitate a țării”

Premierul interimar, Aureliu Ciocoi, a participat la prima conferință națională dedicată facilitării comerțului electronic „e-TRADECON” organizată de către Serviciul Vamal, Delegația Uniunii Europene, Programul USAID Reforme Structurale în Moldova și Camera de Comerț Americană.


În cuvântul său de deschidere al conferinței, prim-ministrul interimar a apreciat organizarea acestui  eveniment ca fiind un bun exemplu al cooperării dintre autoritățile publice și mediul privat în sensul îmbunătățirii climatului de afaceri din Republica Moldova. Șeful interimar al Executivului a declarat că pentru țara noastră este crucială aderarea la standardele valorice ale piețelor regionale și celei globale, precum și încurajarea exporturilor de mărfuri și servicii pe plan internațional. În acest sens, așteptata ratificare de către Parlament a noului Cod Vamal ar avea un impact major în facilitarea comerțului internațional.


„Îmi exprim încrederea că proiectele inițiate de către Serviciul Vamal, în cooperare cu partenerii de dezvoltare, vor avea neapărat continuitate și îndemn să perseverați în continuare pentru a finaliza cu bună credință reformele inițiate. Totodată, este imperativ să depunem împreună eforturile necesare pentru a asigura în Republica Moldova o societate modernă dezvoltată, în care tehnologiile de ultimă oră să fie parte a vieții cotidiene. Doar unificându-ne eforturile vom putea îmbunătăți calitatea serviciilor prestate agenților economici, vom reduce costurile, vom diminua riscul de fraudare și corupție, îmbunătățind finalmente gradul de competitivitate a țării”, a subliniat Aureliu Ciocoi.


În finalul discursului, premierul interimar a mulțumit echipei guvernamentale, partenerilor de dezvoltare și asociațiilor de business pentru activitate și contribuție în dezvoltarea continuă a domeniului administrării vamale și îmbunătățirii competitivității economiei moldovenești.


Prezent virtual în cadrul panelului de deschidere a Conferinței, E.S. Dereck J. Hogan, Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova a declarat că SUA va continua să sprijine țara noastră în atingerea obiectivelor de inovare a comerțului: „USAID a susținut realizarea unui studiu cuprinzător privind coridoarele comerciale ale Republicii Moldova, care a inclus recomandări în sprijinul creșterii economiei Moldovei. Vom continua să colaborăm cu Guvernul Republicii Moldova și cu sectorul privat pentru a pune în aplicare aceste recomandări și pentru a susține mai multe companii moldovenești în desfășurarea activității comerciale internaționale.”


E.S. Peter Michalko, Ambasadorul Uniunii Europene în Republica Moldova, a menționat că Republica Moldova este un partener important al Uniunii Europene, iar Acordul de Asociere, inclusiv Zona de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător (AA/DCFTA) rămân o bază stabilă a parteneriatului UE-RM: „În 2020, UE a rămas și și-a consolidat poziția de cel mai mare partener comercial al Moldovei, însumând cca.70% din volumul exportului. În acest sens, apreciem eforturile Serviciului Vamal care a continuat procesul de modernizare, în pofida provocărilor legate de pandemie. Noul Cod Vamal, elaborat cu suportul UE și în conformitate cu Codul Vamal al Uniunii Europene, este actualmente în așteptarea adoptării finale de către Parlament și ne așteptăm să fie adoptat în mod prioritar. Acesta va oferi isntrumente moderne pentru facilitarea comerțului în conformitate cu standardele internaționale de cel mai înalt nivel, care ar spori comerțul și ar îmbunătăți relația între Serviciul Vamal și comunitate de afaceri.”


Lucrările Conferinței naționale dedicată facilitării comerțului „e-TRADECON” se desfășoară în perioada 25-26 martie. Forul întrunește experți de top din cadrul Conferinței Națiunilor Unite pentru Comerț și Dezvoltare, Băncii Mondiale, Comisiei Europene, USAID, reprezentanți ai autorităților vamale din Republica Moldova, România și Ucraina.