09 11/2018

Banca Mondială sprijină efortul Guvernului de a eficientiza Ghișeul Unic de Acte Permisive

Sporirea funcționalității și facilitarea accesului sectorului privat la Ghișeul Unic de Acte Permisive, a fost subiectul de discuție între Secretarul general al Guvernului, Lilia Palii și reprezentanții Băncii Mondiale.

În cadrul întrevederii a fost evidențiată importanța colaborării dintre autoritățile competente implicate în procesul creării și funcționării Ghișeului Unic, dar și suportul oferit de experții Băncii Mondiale, care au asigurat sprijinul continuu în vederea dezvoltării unei viziuni privind implementarea acestei platforme în condițiile Republicii Moldova.

De asemenea, au fost puse în discuție viitoarele acțiuni care urmează să faciliteze implementarea platformei și anume consolidarea capacităților Agenției Servicii Publice, dar și dezvoltarea unui plan de comunicare ce va permite o vizibilitate mai mare. Noile activități prevăzute, vor consta într-o campanie de informare și conștientizare, ce va facilita crearea unui mediu favorabil pentru dezvoltarea sectorului IMM-urilor și a economiei naționale în general.

La finele, întrevederii, Lilia Palii a apreciat efortul și sprijinul Băncii Mondiale prin proiectele sale în domeniul reglementării și dezvoltării sectorului privat, oferind prin intermediul acestei platforme, un instrument eficient, nu dor pentru cetățenii Republicii Moldova, ci și  pentru investitorii străini.

Ghișeul Unic de Acte Permisive simplifică procedurile de aplicare și obținere a permiselor, exclude corupția, standardizează procesele. Ghișeul funcționează în baza unui Sistem Informațional Automatizat de Gestionare și Eliberare a Actelor Permisive, elaborat cu suportul Băncii Mondiale prin intermediul Proiectului Ameliorarea Competitivității.