18 02/2018

Banca Mondială va acorda 10 milioane de dolari SUA pentru continuarea reformelor în sistemul de învățământ din Moldova

Consiliul director al Băncii Mondiale a aprobat o finanțare adițională în valoare de 10 milioane de dolari SUA pentru proiectul Reforma educației în Republica Moldova.

“Una dintre cele mai mari îngrijorări este decalajul dintre cererea pieței muncii și instruirea oferită în prezent de sistemul de învățământ din Moldova”, a declarat Anna Akhalkatsi, director de țară pentru Moldova, Banca Mondială. “Dezvoltarea competențelor este o componentă esențială a parteneriatului nostru cu Moldova, deoarece ne propunem să ajutăm oamenii din Moldova să dispună de cunoștințele și competențele necesare pentru a obține locuri de muncă bune acasă, astfel încât să nu fie nevoiți să-și părăsească familiile în căutarea unei vieți mai bune peste hotarele țării”, a subliniat Anna Akhalkatsi.

Finanțarea adițională va contribui la sprijinirea eforturilor guvernului Republicii Moldova de a continua îmbunătățirea calității și eficienței învățământului primar și general secundar. Un număr considerabil de elevi, cadre didactice și directori de școli din Moldova vor beneficia de activități de instruire ample, furnizarea continuă de echipamente pentru laboratoare de științe și TIC, precum și formarea cadrelor didactice auxiliare în scopul promovării educației incluzive pentru elevii cu nevoi speciale și/sau dizabilități.

Proiectul Reforma educației vizează prioritățile țării de reducere a sărăciei și promovare a creșterii partajate, identificate în cadrul Diagnosticului sistematic de țară pentru Moldova, realizat în 2016 de Banca Mondială, și corespunde obiectivelor Strategiei Naționale de Dezvoltare Moldova 2020.

De la momentul aderării Republicii Moldova la Banca Mondială în 1992, peste 1 miliard de dolari SUA au fost alocați pentru aproximativ 60 de operațiuni în țară. În prezent, portofoliul Băncii Mondiale include 9 proiecte active, suma totală a angajamentelor constituind 341,5 milioane de dolari SUA. Domeniile de sprijin includ reforma cadrului de reglementare și dezvoltarea afacerilor, modernizarea serviciilor guvernamentale, administrarea fiscală, educația, drumurile, asistența medicală, agricultura, adaptarea la schimbările climatice și sectorul energetic.