24 05/2017

BNM menține rata de bază la nivel de 9 la sută, a șasea lună consecutiv

Comitetul executiv al Băncii Naționale a Moldovei a decis astăzi să mențină rata de bază aplicată la principalele operațiuni de politică monetară pe termen scurt la nivelul de 9.0 la sută anual. Ultima modificare a ratei, în scădere, a fost operată în luna octombrie 2016, după o reducere a acesteia pe parcursul unui an de la 19,5 la 9,0 la sută.

Banca Națională continuă să descurajeze creșterea prețurilor prin politica sa monetară, în condițiile în care în luna aprilie rata anuală a inflației a fost ”ușor peste limita superioară a intervalului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută. Aceasta a înregistrat nivelul de 6.6 la sută”, în creștere cu 1.5 puncte procentuale față de luna precedentă.

Prin menținerea ratei de bazei, BNM urmărește readucerea inflației în intervalul de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației de 5.0 la sută pe termen mediu și susținerea proceselor de creditare și economisire.

Conduita politicii monetare se ajustează în continuare în funcție de riscurile și incertitudinile din mediul extern și cel intern, notează banca centrală. Riscurile externe sînt asociate cotațiilor internaționale la petrol și celor la produsele alimentare. Potențialele riscuri și incertitudini interne la adresa inflației decurg din impactul modificărilor de accize aferente politicii fiscale, deficitului fiscal și din perspectiva recoltei din acest an. Totodată, incertitudinea nivelelor de ajustare a tarifelor la serviciile reglementate prezintă riscuri suplimentare.