01 02/2017

BNM a revizuit în creștere rata anuală a inflației pentru anul 2017, la 5,2 la sută

Banca Națională a Moldovei (BNM) a revizuit în creștere prognoza privind rata anuală a inflației la 5,2 la sută pentru anul 2017, cu 0,6 puncte procentuale mai înaltă față de cît anticipa anterior, și respectiv 4,9 la sută în 2018. Este pentru prima oară în ultimele douăsprezece luni cînd banca centrală ridică previziunile, după ce în anul trecut a redus prognoza ratei inflației de patru ori consecutiv, de la 10,1 la 4,6 la sută.

2016 a fost un an cu o tendință de dezinflație pronunțată, am început anul cu o inflație de 13,4 la sută și am ajuns la 2,4 la sută, la sfîrșit de an, a menționat guvernatorul BNM, Sergiu Cioclea, în cadrul prezentării raportului asupra inflației. El a menționat însă că în perioadele următoare tendința se va inversa și deja în trimestrul doi vom intra în coridorul țintei de 5 la sută plus/minus 1,5 puncte procentuale.

Conform noii runde de prognoză, rata anuală a inflației va avea o traiectorie ascendentă pînă în trimestrul III 2017 și se va afla în limitele coridorului de variație de ± 1.5 puncte procentuale de la ținta inflației.

Rata anuală a inflației, pe întreg orizontul de prognoză, se va plasa în intervalul de variație al țintei inflației. Valoarea minimă de 3,5 la sută va fi înregistrată în trimestrul întîi 2017, iar valoarea maximă de 6,0 la sută în trimestrul trei 2017. Comparativ cu prognoză precedentă, valorile medii anuale proiectate ale ratei anuale a inflației sînt superioare cu 0,6 puncte procentuale pentru anul 2017 și cu 1,1 puncte procentuale pentru anul 2018, se menționează în Raportul asupra inflației.

Riscurile externe de natură inflaționistă sînt asociate majorării prețurilor internaționale la produsele alimentare, incertitudinii direcției prețurilor la petrol și la gazele naturale alături de accelerarea creșterii economice în regiune. Potențialele riscuri și incertitudini de proveniență internă la adresa inflației decurg din persistența unui nivel înalt de lichiditate pe piața monetară, alături de impactul modificărilor de accize și, respectiv, al recoltei din anul 2017. Totodată, amînarea ajustărilor de tarife la serviciile reglementate alături de expirarea taxelor vamale la importul unor produse din Ucraina generează un impact dezinflaționist asupra evoluției ulterioare a inflației.