19 07/2019

Cele mai importante proiecte aprobate în cadrul Ședinței de Guvern din 18 iulie 2019

 

  • Cabinetul de miniștri a decis numirea unui nou secretar general al Guvernului. Funcția va fi ocupată de Andrei Spînu. Totodată, Executivul a decis ocuparea funcției de șef al Inspectoratului General al Poliției de Frontieră de către Rosian Vasiloi, iar șefia Agenției Proprietăți Publice va fi ocupată de Eugeniu Moraru.

 

  • Cabinetul de miniștri a aprobat cuantumul ajutorului bănesc acordat beneficiarilor de protecție internațională pentru anul 2019 în mărime de 1046 lei.  Guvernul stabilește anual cuantumul ajutorului acordat beneficiarului de statut de refugiat și de protecție umanitară, în funcție de mărimea alocațiilor bugetare prevăzute în acest scop. Pentru a beneficia de  ajutorul bănesc, solicitantul trebuie să depună o cerere la autoritatea competentă pentru străini, care are atribuția de a examina și a decide acordarea ajutorului  financiar  în  funcție  de  situația  materială  reală  a  fiecărui solicitant. 

 

  • Departamentul Trupelor de Carabinieri a fost reorganizat în Inspectoratul General de Carabinieri din subordinea Ministerului Afacerilor Interne. Regulamentul, structura și organigrama Inspectoratului General de Carabinieri a fost astăzi aprobată de Guvern. Inspectoratul are misiunea de a apăra drepturile  și  libertățile fundamentale ale persoanelor, de a  asigura și restabili ordinea  publică,  de  a preveni  și descoperi infracțiuni, de a proteja obiectivele de importanță deosebită, de a preveni și combate  terorismul, de a asigura regimul stării de urgență, de asediu sau de război. Astfel, pe timp de pace, instituția exercită atribuții polițienești, iar pe timp de asediu sau de război – atribuții specifice Forțelor Armate. Inspectoratul este condus de Comandantul general, numit în funcție prin hotărâre de Guvern, pe  un  termen  de  5  ani,  la  propunerea  ministrului  Afacerilor Interne.

 

  • Guvernul a dat aviz pozitiv asupra proiectului de lege pentru modificarea unor acte normative, ce țin de desfășurarea scrutinelor electorale. Astfel, se propune revenirea la sistemul electoral proporțional, pe liste de partid. Prevederile noi au menirea de a îmbunătăți sistemul electoral, în special: modul de votare în diasporă (votarea pe parcursul a 2 zile și atribuirea în competența CEC de a stabili numărul secțiilor de votare în străinătate); transparentizarea finanțării partidelor și a campaniilor electorale; stabilirea unor proceduri clare la întocmirea listelor de candidați. De asemenea, proiectul mai prevede excluderea certificatelor de integritate; excluderea agitației electorale în ziua alegerilor, dar și acordarea dreptului pentru diaspora de a vota în baza pașapoartelor cu termen de valabilitate expirat și a buletinelor de identitate valabile.

 

  • Cabinetul de miniștri a aprobat inițierea negocierilor și aprobării semnării celui de-al nouălea Amendament la Acordul de asistență dintre Guvernul RM și Guvernul SUA pentru Programul de consolidare a instituțiilor statului de drept, dar și pentru Proiectul de susținere a autorităților publice locale. Proiectul are drept scop extinderea termenului de realizare a Acordului, până la 30 martie 2020, în scopul valorificării resurselor financiare rămase ca urmare a implementării acestuia. Astfel, pentru consolidarea instituțiilor statului de drept vor fi utilizate mijloace în valoare de 121 mii de dolari (din cca 8,99 milioane dolari). Iar pentru proiectele de susținere a autorităților publice locale vor fi valorificate încă 74 de mii de dolari, care vor fi utilizate pentru evaluarea performanței activităților în domeniul democrației și guvernării (din 17,245 mil. dolari SUA). Totodată, urmează a fi extins termenul de implementare al proiectelor, în baza Acordului, inclusiv pentru creșterea economică, la fel, până în martie 2020. La acest capitol, vor fi valorificate încă 128 de mii de dolari (din 43,14 milioane de dolari), care vor fi utilizate pentru evaluarea Proiectului de competitivitate.

 

  • A fost aprobat cuantumul premiilor pentru performanțele obținute la Jocurile Europene, la următoarele ramuri de sport: badminton, box, canoe, ciclism, judo, lupte, sambo, tenis de masă, tir și tir cu arcul. Astfel, pentru deținătorii medaliei de aur se va acorda 220 mii de lei, medalia de argint – 160 mii de lei, medalia de bronz – 120 mii de lei, locul IV – 50 mii de lei și pentru locul V – 30 mii de lei. Pentru implementarea proiectului sunt necesare mijloace financiare în sumă totală de aproximativ 1, 7 milioane de lei.

 

  • Guvernul a aprobat comanda de stat de pregătire a cadrelor de specialitate, cu finanțare de la bugetul de stat, în instituțiile de învățământ superior, pentru anul de studii 2019-2020. Astfel, comanda de stat pentru ciclul I – studii superioare de licență prevede admiterea a 4906 persoane în cadrul a 26 de domenii generale de studii. La studiile superioare de master (ciclul II) se prevede admiterea a 2876 de persoane. Numărul absolvenților studiilor de licență în anul 2019 constituie 12201 persoane (mai mult cu 1670 decât în anul precedent).  La studii de rezidențiat și secundariat clinic se prevede admiterea a 453 persoane (la nivelul anului precedent).  Pentru admiterea la studii a cetățenilor străini se prevăd 200 de locuri finanțate de bugetul de stat. De asemenea, a fost aprobată și comanda de stat de pregătire a cadrelor de specialitate, pe meserii, specialități în instituțiile de învățământ profesional tehnic pentru următorul an de studii.