03 08/2017

Comerțul exterior al R. Moldova cu țările UE a crescut cu peste 15 la sută

Volumul importurilor şi exporturilor moldovenești cu țările Uniunii Europene (UE) au crescut, în cinci luni ale acestui an, la 1,4 miliarde de dolari SUA, în creştere cu peste 15 la sută faţă de perioada similară a anului trecut.

Serviciul comunicare și relații publice al Ministerului Economiei și Infrastructurii precizează că exporturile de mărfuri destinate țărilor Uniunii Europene au depășit nivelul din ianuarie-mai 2016 cu 15 la sută și au însumat 542 milioane de dolari. Cota UE a urcat la 63,2 la sută din totalul exporturi. Principalii parteneri ai Republicii Moldova în domeniul exportului sînt România, Italia, Germania, Regatul Unit al Marii Britanii și Irlanda de Nord, Bulgaria, Polonia, Franța.

Importurile de mărfuri din țările Uniunii Europene s-au ridicat la 877 milioane de dolari SUA, cu peste 17 la sută mai mult față de ianuarie-mai 2016. Ponderea importurilor din UE s-a majorat pînă la 49 la sută.

Ministerul Economiei și Infrastructurii mai constată o creștere majoră la exportul de cereale către țările europene, în special la grîu. Livrările de grîu pe piața comunitară au ajuns la 147 mii tone față de cota stabilită de 75 mii tone. Republica Moldova a valorificat 63 la sută din cota preferențială oferită de UE de 130 mii tone, orz 34 la sută din totalul de 70 mii tone, zahăr 56 la sută din totalul de 37 mii tone, porumb zaharat 15 la sută din totalul de 1500 tone.

Rezultatele acțiunilor întreprinse de către instituțiile responsabile în semestrul întîi al anului 2017 au fost prezentate în Raportul privind implementarea Planului Național de Acțiuni RM-UE 2017-2019, pe domeniile de competență economică al Acordului de creare a Zonei de Liber Schimb Aprofundat și Cuprinzător. În primele șase luni ale anului ”au fost înregistrate o serie de progrese, ce au permis apropierea legislației naționale de cea a comunității europene, precum și crearea condițiilor favorabile de activitate comercial-economică pentru agenții economici din țară”.

În primul semestru, instituțiile naționale responsabile de gestionarea domeniilor standardizării, metrologiei și acreditării, au adoptat 1784 standarde europene și anulat alte 1965 standarde moldovenești conflictuale cu cele europene sau depășite tehnologic. Pînă în prezent, de către Republica Moldova au fost adoptate peste 16 mii de standarde care le preiau pe cele europene, din numărul total de 25 mii de standarde stabilite de Comitetul European pentru Standardizare.