09 11/2018

Comisia națională pentru consultări și negocieri colective s-a întrunit în ședință

Membrii Comisiei naționale pentru consultări și negocieri colective s-au întrunit ieri într-o ședință la Guvern. Pe agenda discuțiilor au fost examinate mai multe subiecte printre care examinarea proiectului Legii bugetului de stat pentru anul 2019, proiectului Legii bugetului asigurărilor sociale de stat pentru anul 2019, precum și proiectul Legii fondurilor asigurării obligatorii de asistență medicală pentru anul 2019, etc.

În cadrul ședinței, ministerele responsabile au prezentat succint proiectele de lege menționate, după care a urmat o sesiune de întrebări/răspunsuri privind estimările de alocări pe diverse domenii pentru anul 2019, inclusiv volumul veniturilor și cheltuielilor anticipate la bugetul de stat cu repartizarea pe categorii.

Membrii comisiei au susținut proiectele, intervenind cu unele clarificări privind administrarea fiscală, precum și alocarea  resurselor necesare pentru creșterea salariilor în sectorul bugetar conform noii legi a salarizării.

În cadrul ședinței a mai fost examinat și aprobat Regulamentul-cadru privind organizarea și funcționarea comisiilor pentru consultări și negocieri colective de ramură bipartite. S-a abordat și poziția organelor de control asupra unor prevederi ale contractelor colective de muncă şi convențiilor colective la nivel național, ramural şi teritorial, precum și oportunitatea ratificării Convenţiei OIM privind serviciile de sănătate ocupațională.