16 03/2018

Comitetul de Supraveghere al Programului „Misiunea Înalților Consilieri ai Uniunii Europene pentru Republica Moldova 2016-2018” a examinat cel de-al IV-lea raport de progres

Comitetul de Supraveghere al Programului „Misiunea Înalților Consilieri ai Uniunii Europene pentru Republica Moldova 2016-2018” s-a întrunit ieri, 15 martie, în ședință pentru a examina cel de-al patrulea raport de progres pentru perioada iulie-decembrie 2017.

La reuniunea coprezidată de către secretarul general al Guvernului, Lilia Palii, au participat membrii Comitetului de Supraveghere, din care fac parte reprezentanţi ai Cancelariei de Stat, ai Delegației UE în Republica Moldova și câte un reprezentant al instituțiilor beneficiare unde își desfășoară activitatea Înalții Consilieri ai UE.

Raportul de progres prezentat a fost aprobat în unanimitate de către membrii Comitetului, întrucât principalele activități ale programului decurg conform planului aprobat anterior și au fost realizate în termenele stabilite. Participanții au mai evaluat activitatea curentă a misiunii, precum și au stabilit prioritățile pentru perioada următoare, ținând cont de recomandările experților, bazate pe cele mai bune practici europene.

În cadrul ședinței, secretarul general al Guvernului a reiterat gratitudinea pentru asistența valoroasă acordată de Delegația UE în realizarea reformelor și dezvoltarea capacităților instituționale necesare pentru implementarea Acordului de Asociere.