18 02/2020

Conducerea de vîrf a ţării a avut o întrevedere de lucru cu liderii PSRM și PDM

La Parlament a avut loc o întâlnire de lucru la care au participat Președintele țării, președintele Parlamentului, primul ministru, precum și conducea PSRM și PDM, la nivel de președinți și vicepreședinți.

Principalele teme de discuție au fost legate de activitatea parlamentară și guvernamentală în perioada următoare, inclusiv cu privire la lansarea unor proiecte ample, pe termen mediu și lung, care vizează îmbunătățirea continuă a vieții cetățenilor. La întâlnirea de lucru au fost discutate și problemele abordate de cetățeni în cadrul vizitelor întreprinse în teritoriu de reprezentanții Președinției, Guvernului, Parlamentului.

Președintele țării, Igor Dodon, a menționat importanța acestei conlucrări, fără precedent în ultimii ani, între cele trei instituții ale statului, salutând faptul că reprezentanții acestor instituții pot sta în sfârșit la aceeași masă de lucru și pot avea o agendă comună, bazată pe prioritățile moldovenilor. Șeful statului a făcut o trecere în revistă a inițiativelor sociale deja lansate și a cerut Guvernului să urgenteze implementarea lor, astfel încât cetățenii să se poată bucura începînd cu acest an de noi drumuri bune, de iluminarea localităților, dar și de alte proiecte aflate în derulare.

Primul ministru Ion Chicu a prezentat situația privind direcțiile prioritare spre care Guvernul își orientează activitatea, acestea vizînd situația social-economică, în mod special îmbunătățirea infrastructurii rutiere, iluminarea satelor, sporirea siguranței cetățenilor, creșterea numărului de locuri de muncă, creșterea veniturilor la bugetul de stat, reformarea și modernizarea instituțiilor, dar și multe proiecte ce țin de îmbunătățirea vieții cetățenilor, inclusiv prin creșterea treptată a veniturilor.

Liderii PSRM și PDM au făcut un schimb de opinii cu prim-ministru în ceea ce privește agenda comună de lucru a Parlamentului și Guvernului, dar au cerut și o adaptare cât mai bună a agendei guvernamentale la angajamentele pe care cele două partide și le-au asumat în fața cetățenilor. Sprijinul PDM și PSRM pentru actualul Executiv este bazat pe o platformă socială în care au fost unite principalele priorități ale cetățenilor, nu pe una politică, astfel că se așteaptă ca Guvernul să acționeze în continuare anume pentru rezolvarea problemelor prioritare ale cetățenilor. Conducerile celor două partide au prezentat în acest sens așteptările pe care le au de la echipa guvernamentală și au convenit cu primul ministru ca periodic să fie făcută o evaluare a modului în care se acționează pe cele mai importante domenii de activitate.

Fracțiunea PDM a propus realizarea în comun de către Guvern și Parlament a unui plan de dezvoltare a țării pe următorii ani, care să conțină măsuri concrete pentru îmbunătățirea vieții cetățenilor. Părțile au convenit asupra mai multor măsuri care să contribuie în viitor la o și mai eficientă conlucrare instituțională, inclusiv printr-o comunicare mai activă, astfel încât Parlamentul și Guvernul să poată veni cu acțiuni de dezvoltare durabilă a Republicii Moldova.

Președintele PDM Pavel Filip a insistat ca platforma socială pe care funcționează în acest moment Guvernul și majoritatea parlamentară să rămână una exclusiv bazată pe rezolvarea problemelor cetățenilor, departe de orice false dezbateri geopolitice, să urmeze direcția de dezvoltare europeană, inclusiv în ceea ce privește întărirea statului de drept și eradicarea corupției, urmărind obiectivul de modernizare și integrare europeană a Republicii Moldova.