14 04/2017

Constituția R. Moldova va fi completată cu un nou capitol

Constituția Republicii Moldova va fi completată cu un nou capitol care va reglementa statutul şi rolul Avocatului Poporului, potrivit unui proiect de lege adoptat astăzi de Parlament în lectură finală.

Potrivit noului capitol din Legea supremă a statului, Avocatul Poporului asigură promovarea şi protecţia drepturilor și libertăţilor fundamentale ale omului. Poate fi numită în această funcție persoana care se bucură de o reputaţie ireproşabilă, are înaltă competenţă profesională şi activitate notorie în domeniul apărării şi promovării drepturilor omului.

Avocatul Poporului nu poate îndeplini nici o altă funcţie remunerată, cu excepţia activităţii didactice, ştiinţifice sau de creaţie, nu are dreptul să desfăşoare activitate politică şi nu poate fi membru al unui partid politic.

De asemenea, este stipulat că Avocatul Poporului este numit în funcţie de către Parlament, cu votul majorităţii deputaţilor aleşi, în baza unei proceduri transparente de selecţie, pentru un mandat de 7 ani, care nu poate fi reînnoit.