02 06/2021

DE 1 IUNIE, UTM A FĂCUT LICEULUI „BORIS CAZACU” DIN NISPORENI O DONAȚIE ÎN CADRUL PROIECTULUI INTELST

De Ziua Internațională a Copiilor, 1 iunie, Universitatea Tehnica a Moldovei a venit cu un gest al responsabilității sociale pentru Liceul Teoretic „Boris Cazacu” din Nisporeni, instalând în incinta acestuia un dispozitiv de control și validare a accesului în instituție.

De Ziua Internațională a Copiilor, 1 iunie, Universitatea Tehnica a Moldovei a venit cu un gest al responsabilității sociale pentru Liceul Teoretic „Boris Cazacu” din Nisporeni, instalând în incinta acestuia un dispozitiv de control și validare a accesului în instituție.     

 

Universitatea Tehnică a Moldovei a făcut această donație în calitatea sa de partener al proiectului „Scanner termic inteligent – IntelST” – un parteneriat între Filière Francophone Informatique (Filiera Francofonă „Informatica” a UTM), compania „PENTALOG Chișinău” SRL – filiala  moldovenească a grupului francez Pentalog și Clubul Ingineresc studențesc „Micro LAB”.  Liceul Teoretic „Boris Cazacu” din Nisporeni fiind ales în acest scop pentru faptul că cel mai mare număr al discipolilor acestei instituții au devenit în ultimii ani studenți sau absolvenți ai Filierei Francofone „Informatica” (FFI) din cadrul Facultății Calculatoare, Informatică și Microelectronică a UTM.

Proiectul are ca scop îndeplinirea obiectivelor apelului COVID-19 publicat de AUF, inclusiv implicarea UTM, membru AUF, în dezvoltarea unei soluții (a unui produs) cu impact tehnologic și social pozitiv în lupta împotriva COVID-19 (obiectiv general) și sprijinirea dezvoltării de inițiative inovatoare, viabile ale studenților în alte contexte, adaptate la ecosistemul acestora (obiectiv specific).

În context, directorul liceului, Valeriu DIMA, însoțit de cadrele didactice și elevi, a primit vizita reprezentanților UTM – a prorectorului Dinu ŢURCANU șia Danielei ISTRATI șef program FFI, care au fost plăcut surpinși de condițiile și spațiie prietenoase ale instituției – sălile de studii, sala de festivități, sala de sport, stadionul, cantina, alte destinații de care dispune liceul.

În numele rectorului UTM, prof. univ., dr. hab. Viorel BOSTAN, prorectorul Dinu ŢURCANU a dat citire Diplomei de Apreciere pentru Liceul Teoretic „Boris Cazacu” și a transmis urări de bine și apreciere cadrelor didactice pentru calitatea pregătirii elevilor, care ulterior aleg să devină membri ai familiei UTM. În semn de recunoștință pentru dedicație în formarea cu succes a elevilor, care ulterior devin parte a comunității Universității Tehnice a Moldovei, profilul francofon Tehnologia Informației, prorectorul Dinu ȚURCANU le-a înmânat câte un tricou marca UTM dlui director Valeriu DIMA, profesorului de informatică Valeriu BRODICICO și  profesoarelor de limba franceză Maria ULINICI şi Stela POPA.