18 09/2020

Desfășurarea licitației funciare privind acordarea dreptului de locațiune a unui teren din intravilanul municipiului Chișinău

Primăria municipiului Chișinău informează că vineri, 02 octombrie 2020, ora 10:00, va avea loc licitația cu strigare privind acordarea dreptului de locațiune a terenului cu nr. cadastral 0100312.296 din intravilanul municipiului. Concursul funciar se va desfășura în Sala de Ședințe a CMC, et.2 (bd. Ștefan cel Mare și Sfânt, 83).

La licitație pot participa persoane fizice și juridice din Republica Moldova, dar și investitori străini. Persoanele interesate de concursul menționat urmează să prezinte, nu mai târziu de 24 de ore până la desfășurarea licitației, organizatorului - Agenția „Capitalimobil" S.R.L., următoarele acte:

- cererea în forma stabilită;

- extras din Registrul de Stat al persoanelor juridice și al întreprinzătorilor individuali (pentru persoanele juridice);

- procura (în cazul participării prin reprezentant);

- copia actului de identitate;

- documentul bancar ce confirmă achitarea acontului în mărime de 10 la sută din prețul inițial;

- certificatul privind relațiile cu bugetul, eliberat de către organul fiscal teritorial.