16 03/2017

Economia moldovenească a înregistrat o creştere peste aşteptări în anul 2016

Republica Moldova a înregistrat un avans economic de 4,1 la sută în anul 2016 faţă de anul precedent, peste aşteptările analiştilor şi oficialităţilor, care au mizat pe o creştere cu 1,5-4,0 la sută a produsului intern brut, potrivit datelor Biroului Naţional de Statistică (BNS).

Statisticile oficiale relevă că Republica Moldova a avut în trimestrul patru cea mai mare creștere economică din anul trecut, de 6,5 la sută în termeni reali, comparativ cu perioada similară din 2015. Este al patrulea trimestru consecutiv în care economia moldovenească este pe plus, iar ritmul de creștere a accelerat de la 0,8 la sută în primele trei luni ale anului 2016 pînă la 1,8 la sută în trimestrul al doilea, 6,3 în trimestrul trei și respectiv 6,5 la sută în ultimele trei luni ale anului.

BNS a anunţat miercuri rezultatele pentru anul trecut care indică o creștere pînă la 134,4 miliarde de lei a produsului intern brut (PIB).

Potrivit BNS, cea mai mare contribuţie la creșterea economică a avut-o agricultura, urmată de comerțul cu ridicata și amănuntul, industria extractivă și industria prelucrătoare, informațiile și comunicațiile. Volumul impozitelor pe produse s-a majorat cu 3,1 la sută în raport cu perioada similară a anului anterior. Valoarea adăugată brută pe economie a depășit cu 4,8 la sută nivelul anului precedent, contribuind la creșterea și formarea PIB cu 4,1% și 85,2%, respectiv.

Din punct de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat majorării cu 3,2 la sută a consumului final al gospodăriilor populaţiei. O contribuţie negativă la creşterea produsului intern brut au avut-o formarea brută de capital fix, în scădere cu 0,7 la sută față de perioada respectivă a anului precedent, şi exportul net (-0,5%), mai notează BNS.

Mai mulți experți apreciază că baza de comparație în trimestrele trei și patru sînt joase, urmare a declinului din perioada respectivă a anului precedent, astfel că era de așteptat o creștere compensatorie în această perioadă. În trimestrul trei 2015 s-a înregistrat o scădere economică cu 3,7 la sută, iar în ultimele trei luni ale anului cu 3,3 la sută.

Avansul este peste estimările instituțiilor financiare internaționale, analiștilor și ale autorităților, care se  așteaptă la o creștere de 1,5 la 2,5 la sută în acest an. Ministerul Economiei prognoza o creștere de 4 la sută în 2016, Banca Mondială de 2,2 la sută, Banca Europeană pentru Reconstrucție și Dezvoltare – 1,5 la sută.

Recent, Ministerul Economiei a revizuit în creștere la 4,5 la sută estimările privind avansul economiei moldoveneşti în anul 2017, de la 3,0 la sută pe care îl anticipa anterior. Pentru anii 2017-2020 se prognozează o creştere a Produsului Intern Brut de 3,5-4,5 la sută anual. Creşterea va fi determinată de îmbunătăţirea contextului economico-financiar la nivel mondial, promovarea mai intensă a exporturilor, dezvoltarea şi susţinerea întreprinderilor din sectorul privat din partea statului, continuarea reformelor structurale și alți factori, apreciază Ministerul Economiei.