16 09/2016

Economia moldovenească și-a accelerat creșterea, la 1,8 la sută în trimestrul doi

Activitatea economică s-a accelerat în al doilea trimestru în Republica Moldova, susținută de un consum al gospodăriilor și o creștere pe unele domenii. Produsul Intern Brut a crescut în termeni reali cu 1,8 la sută, în aprilie-iunie, după un avans de 0,8 la sută în primele trei luni ale anului, potrivit datelor Biroului Național de Statistică (BNS) făcute publice astăzi.

Pe seria ajustată sezonier, Produsul Intern Brut s-a majorat cu 1,0 la sută față de aceeași perioadă a anului 2015 și cu 0,6 la sută față de trimestrul întîi 2016, mai relevă statisticile oficiale.

Ministerul Economiei a revizuit în creștere, în luna august, cifrele PIB-ului pentru anul 2016, la 2 la sută, față de 1 la sută cît prognoza la început de an. Produsul Intern Brut pentru acest an se estimează la 132,7 miliarde de lei.

BNS a anunţat astăzi rezultatele pentru trimestrul doi al anului, care indică o creștere pînă la 31,4 miliarde de lei a Produsului Intern Brut. Economia își revine încet după recesiunea din ultimele două trimestre ale anului trecut, iar experții sînt de părere că în lunile următoare avansul ar putea fi relativ mai mare.

Potrivit BNS, cea mai mare contribuţie la creșterea economică a avut-o comerțul cu ridicata și amănuntul, informațiile și comunicațiile, agricultura, precum și transportul, industria extractivă și industria prelucrătoare. Valoarea adăugată brută pe economie a crescut cu 2,4 la sută. Volumul impozitelor pe produse s-a majorat cu 1,7% în raport cu perioada similară a anului anterior.

Din punct de vedere al utilizării PIB, creşterea s-a datorat majorării cu 1,9 la sută a consumului final al gospodăriilor populaţiei. O contribuţie negativă la creşterea produsului intern brut a avut-o exportul net, consecinţă a creșterii cu 3,0 la sută a volumului exporturilor de bunuri şi servicii în condițiile în care importurile de bunuri şi servicii au avut o creștere mai mare, de 4,3 la sută, mai notează BNS.