27 10/2016

Familiile cu copii vor putea să depună cereri pentru indemnizații și în mod electronic

Familiile cu copii vor putea să depună cereri pentru indemnizații și în mod electronic prin portalul guvernamental unic al serviciilor publice și/sau pagina-web a Casei Naționale de Asigurări Sociale, potrivit unui proiect de modificare și completare a Regulamentului cu privire la modul de stabilire și plată a indemnizațiilor adresate familiilor cu copii aprobat astăzi de Guvern.

Solicitanții care vor alege modul de depunere a cererii în mod electronic, nu se vor deplasa la casa teritorială, astfel vor fi reduse cheltuielile de deplasare și va fi optimizată timpul de deservire.  

Totodată, dispare necesitatea privind colectarea actelor necesare pentru stabilirea indemnizațiilor adresate familiilor cu copii, deoarece informația privind datele personale ale solicitantului și copilului vor fi confirmate în baza informației din Registrul de Stat al Populației.