03 05/2017

FMI a aprobat o nouă tranșă de peste 21 milioane de dolari pentru Republica Moldova

Consiliul Executiv al Fondului Monetar Internațional (FMI) a aprobat, la 1 mai, o nouă tranșă în sumă de 15,7 milioane de drepturi speciale de tragere (aproximativ 21,5 milioane de dolari SUA) din creditul de 179 milioane de dolari SUA pentru Republica Moldova.

Potrivit unui comunicat al Departamentului de comunicare al Fondului, Consiliul Executiv a finalizat primul raport de evaluare a programului pentru Republica Moldova și a constatat că ”programul este, în linii mari, pe drumul cel bun și este susținut de angajamentul ferm al factorilor de decizie privind buna gestionare economică”.

”Autoritățile continuă să facă progrese semnificative în abordarea vulnerabilităților de lungă durată în sectorul financiar și promovarea reformelor structurale. Aceste eforturi au contribuit la consolidarea stabilității financiare și creșterea economică a revenit. Economia se estimează că va crește cu 4,5 la sută în 2017, mai mare decît prognozele anterioare”, constată experții FMI.

Ei adaugă că eforturile de reabilitare a sistemului financiar continuă și reformele structurale avansează. „În sectorul financiar, diagnosticarea celor mai mari bănci a fost finalizată și au fost înregistrat progrese în consolidarea guvernanței bancare și îmbunătățirea transparenței acționariatului. Continuarea eforturilor pentru a consolida guvernanța și starea financiară a băncilor și îmbunătățirea cadrului de reglementare și supraveghere sînt necesare pentru creșterea și dezvoltarea pe termen lung”, apreciază Consiliul executiv.

Bugetul pe 2017 și cadrul bugetar pe termen mediu sînt în concordanță cu obiectivele programului. Acțiunile prioritare din acest an includ consolidarea veniturilor și îmbunătățirea eficienței și prioritizării cheltuielilor, mai menționează FMI.

Consiliul de Directori Executivi al FMI a aprobat, în noiembrie 2016, un acord pe trei ani cu Republica Moldova, finanțat prin două instrumente de creditare – Mecanismul de finanţare extinsă și Mecanismul extins de creditare, care are ca scop susținerea programului de reforme economice și financiare ale statului. Astfel, Republica Moldova a obținut acces la o sumă totală de 129,4 milioane de drepturi speciale de tragere (circa 178,7 milioane de dolari SUA). Prima tranșă, în sumă de circa 35,9 milioane de dolari SUA a fost pusă la dispoziția autorităților Republicii Moldova imediat după aprobarea acestui acord.