14 11/2017

Forumul Regional de Inovații în Guvernare cu genericul “Spre Obiectivele Globale prin Guvernare Eficientă”- practici și instrumente inovaționale

Secretarul general al Guvernului, Lilia Palii, a participat astăzi la deschiderea celei de-a IV-a ediţii a Forumului Regional de Inovații în Guvernare cu genericul “Spre Obiectivele Globale prin Guvernare Eficientă”. La eveniment au participat peste 200 de experți în domeniul inovațiilor, oficiali guvernamentali, experți naționali și internaționali, inclusiv reprezentanți ai mediului de afaceri și ai comunității științifice din circa 20 de țări din Europa de Est și Asia Centrală.

În discursul său, Secretarul general al Guvernului a remarcat realizările majore ale Guvernului în ceea ce priveşte reforma administraţiei publice şi modernizarea serviciilor publice, cum ar fi: semnarea Memorandumului cu Fondul Monetar Internațional; aprobarea Strategiei privind reforma administraţiei publice pentru anii 2016-2020 şi a Planului de acțiuni privind reforma de modernizare a serviciilor publice pentru anii 2017-2021. De asemenea, a fost nominalizată crearea Centrului de Implementare a Reformelor; reforma instituțiilor cu funcţii de control; crearea Agenţiei Servicii Publice în baza fuzionării şi restructurării a 5 instituţii de stat.

„Scopul final al reformei administraţiei publice este cre­a­rea unei adminis­tra­ţii publi­ce moder­ne, pro­fe­si­o­nis­te, suple dar eficiente, şi orien­ta­te spre ofe­ri­rea ser­vi­ci­i­lor publi­ce de cali­ta­te, în cores­pun­de­re cu nece­si­tă­ţi­le şi aştep­tă­ri­le populaţiei. O importanţă deosebită în implementarea reformei se va acorda eficientizării modului de acordare a serviciilor de către administraţia publică cetăţenilor, inclusiv aspectelor ce ţin de amplasare, cost, viteză şi calitatea acestora. Totodată, numărul serviciilor publice prestate în mod electronic urmează a fi extins, iar autorităţile vor activa în baza unor proceduri calitative, transparente şi conforme standardelor europene”, a menționat Lilia Palii.

Forumul Regional de Inovații în Guvernare se va desfăşura pe parcursul a trei zile, în care vor fi prezentate modele de prestare a serviciilor publice după principiul ghișeului unic; contribuția inovațiilor în dezvoltarea unui sector public eficient, promovarea transparenței și integrității; dezvoltarea instituțională pentru prestarea serviciilor publice de calitate. Totodată, participanții vor avea posibilitatea să facă schimb de experiență în domeniul provocărilor moderne din sectorul public atât din perspectiva prestatorilor, cât și din cea a utilizatorilor de servicii publice.