16 09/2016

Guvernul a aprobat modificări la Legea privind piața produselor petroliere

Cabinetul de miniştri a aprobat, astăzi, proiectul de lege pentru modificarea și completarea Legii nr.461-XV din 30 iulie 2001 privind piața produselor petroliere.
 
Documentul prevede ajustarea mecanismului de stabilire a prețului de comercializarea cu amănuntul a gazului lichefiat, cu atribuirea în competența Agenţiei Naţionale pentru Reglementare în Energetică (ANRE) a prerogativei de a ajusta și a stabili, la fiecare două săptămâni, prețul plafon de comercializare cu amănuntul a gazului lichefiat, în funcție de cotațiile internaționale.
 
Modificările şi completările propuse schimbă în esenţă conceptul actualei Legi privind piaţa produselor petroliere în partea ce ţine de stabilirea preţurilor de comercializare a gazului lichefiat şi acordă atribuţii suplimentare ANRE în acest sens, prin instituirea unui mecanism de formare a preţurilor la gazul lichefiat bazat pe plafonarea preţurilor de comercializare cu amănuntul a acestuia.
 
Amendamentele propuse de Guvern vor avea efecte imediate, atât asupra consumatorilor, cât şi a mediului de afaceri, prin limitarea practicilor abuzive la formarea preţurilor la gazele lichefiate, concomitent cu excluderea carenţelor existente în mediul concurenţial, toate acestea în perspectivă fiind orientate spre liberalizarea loială a pieţei care se bazează exclusiv pe principiile economiei de piaţă.
 
Reamintim că la sfârşitul lunii august a.c., Prim-ministrul Pavel Filip a solicitat Ministerului Economiei să elaboreze şi să prezinte pentru aprobare Proiectul de lege privind revenirea la mecanismul  de plafonare a prețurilor de vânzare cu amănuntul a gazului lichefiat.
 
Documentul urmează să fie prezentat Parlamentului pentru a fi adoptat.