21 10/2016

Guvernul a aprobat proiectul de lege privind Conceptul securității informaționale a R. Moldova

Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi proiectul de lege cu privire la Conceptul securității informaționale a Republicii Moldova, care devine o problemă tot mai stringentă pe măsura dezvoltării tehnologiilor informaționale.

Proiectul a fost elaborat de Serviciul de Informații și Securitate (SIS) ”în scopul consolidării sistemului de securitate informațională în Republica Moldova și contracarării amenințărilor la adresa securității naționale”. Principala amenințare o constituie ”culegerea şi utilizarea ilicită a informaţiei”, precum și ”activitatea ilegală orientată spre efectuarea controlului asupra funcţionării resurselor informaţionale”. Legea definește noțiunile ”armă informațională” și ”război informațional”.

”Actualmente, sensul confuz al noțiunii de securitate informațională, lipsa unor prevederi concrete privind drepturile și obligațiile diferitor subiecți, lipsa unui mecanism clar de realizare a lor, a răspunderii pentru încălcarea drepturilor în sfera informațională, creează condiții pentru abuzuri din partea subiecților în acest domeniu”, constată SIS. Acesta ”pune în pericol drepturile și interesele legale ale cetățenilor, societății și statului în sfera in formațională și, în consecință, securitatea informațională”.

Proiectul Concepției stabilește pericolele de bază pentru securitatea informațională și le clasifică după obiectul asupra căruia atentează. Printre sursele externe sînt enumerate criminalitatea informatică transnaţională, activitatea organizaţiilor criminale internaţionale, a unor grupuri sau persoane, orientate spre obţinerea accesului nesancţionat la resursele de reţea şi informaţie, precum și activitatea organizaţiilor teroriste şi extremiste internaţionale.

De asemenea, sînt punctate sursele interne și externe ale acestor pericole. Documentul conține, de asemenea, măsurile primordiale de realizare a politicii de stat privind asigurarea securității informaționale.