12 04/2017

Guvernul a inițiat negocierile privind asistența macrofinanciară de 100 de milioane de euro din partea UE

Cabinetul de miniștri a aprobat, în cadrul ședinței de astăzi, o hotărâre de Guvern pentru inițierea negocierilor asupra proiectului Acordului de finanţare dintre Republica Moldova şi Uniunea Europeană privind asistenţa macrofinanciară în valoare de 100 de milioane de euro.

Documentul stabilește componența Grupului de negociatori, care va purta tratative cu Comisia Europeană pentru alocarea finanţării în termene cât mai restrânse şi în condiţii reciproc avantajoase.

Programul de asistență macrofinanciară pentru țara noastră prevede că 40 de milioane de euro urmează să fie oferite sub formă de grant, iar 60 de milioane de euro – sub formă de împrumut, alocat în trei tranşe egale în perioada 2017-2018.

În context, Premierul Pavel Filip a remarcat importanța asistenței pentru Republica Moldova, menționând că aceasta va stimula creșterea economică. Totodată, șeful Executivului a spus că fiecare dintre cele trei tranșe va fi precedată de o serie de condiții. „Trebuie însă să înțelegem că există și condiționalități pentru primirea asistenței. Aceste condiții ne fac să fim mai organizați și să ne mobilizăm”, a notat Pavel Filip.

Împrumutul vine să completeze intervenţiile instituţiilor financiare internaţionale, cum ar fi mecanismul de finanţare extinsă al Fondului Monetar Internațional şi împrumuturile pentru politicile de dezvoltare acordate de către Banca Mondială, pentru susținerea Agendei de reforme a Guvernului.

Astfel, vor fi asigurate condiţii favorabile pentru creşterea economică durabilă, menţinerea stabilităţii fiscale şi macroeconomice și implementarea reformelor structurale în Republica Moldova.