24 10/2019

Guvernul a redus recompensa anuală a reprezentanților statului în societăți comerciale de la 5% la 1% din profitul net anual; Republica Moldova va avea Sistem Informațional Automatizat „Cadastru de Stat al Apelor"

- Recompensa anuală pentru reprezentanții statului în organele de conducere ale societăților comerciale va fi diminuată. Cabinetul de miniștri a aprobat astăzi proiectul de hotărâre care prevede scăderea recompenselor de la 5% la plafonul de 1% din mărimea profitului net anual obținut de societatea comercială. Conform estimărilor, în urma acestor modificări, bugetul de stat ar urma să încaseze circa 20,5 milioane de lei, sub formă de dividende.  Suplimentar, se mai propune  plafonarea recompenselor achitate individualizat până la două salarii medii lunare pe societate, pe anul precedent, în limita plafonului de până Ia 1%. Astfel, vor fi evitate situațiile când unele persoane primesc recompense de zeci de mii de lei. „Acest lucru trebuie să fie completat cu măsuri de sancționare pentru cei care din rea credință au participat la luarea unor decizii în întreprinderile de stat care au dus la devalizarea acestora. Ei trebuie să răspundă în fața legii. Știu că anumiți reprezentanți ai PD-ului și astăzi încearcă să influențeze politica luării deciziilor în anumite întreprinderi de stat, prin intermediul oamenilor pe care i-au plasat acolo de ani de zile. Suntem în proces de restructurare a acestor consilii. Trebuie să identificăm oameni onești care să vrea să vină să reprezinte statul în aceste întreprinderi”, a precizat Premierul Maia Sandu.

     
- Republica Moldova va avea Sistem Informațional Automatizat „Cadastrul de Stat al Apelor”. Conceptul reprezintă o viziune asupra creării și funcționării spațiului informațional al domeniilor ce țin de protecția, gestionarea și evidența resurselor de apă de suprafață și subterane, a construcțiilor hidrotehnice și a zonelor protejate. Aprobarea Conceptului SIA „Cadastrul de stat al apelor” este prevăzută în Planul de acțiuni a Guvernului, stabilit pentru anul 2019, iar crearea sistemului informațional nemijlocit va fi realizată în mai 2020. MADRM va asigura crearea Sistemului prin contractarea companiei care va elabora documentația tehnică și va dezvolta conceptul. Proiectul este finanțat de către Agenția Austriacă pentru Dezvoltare și Biroul Elvețian pentru Dezvoltare și Cooperare. 

     
- Guvernul va aloca 170 de mii de lei autorităților publice locale de nivelul doi în vederea susținerii programelor raionale de granturi pentru inițiativele tinerilor la nivel local. Așadar 100 de mii de lei vor fi oferiți Consiliului raional Soroca, iar 70 de mii – Consiliului raional Ungheni. Banii vor ajunge în posesia administrației publice a celor două localități numai după ce va fi examinat setul de acte obligatorii expediate de autoritățile respective în adresa Ministerului Educației, Culturii și Cercetării. Totodată inițiativele tinerilor și proiectele câștigătoare vor fi selectate în cadrul unui concurs.


- În vederea continuării implementării Programului de asistență tehnică și financiară acordată de Guvernul României pentru instituțiile preșcolare din Republica Moldova, Guvernul a decis realocarea a circa 774 mii de euro pentru lucrările de construcție a unui bloc suplimentar de studii al Liceului Teoretic „Mihai Eminescu” din municipiul Comrat. Acesta este unul din cele două licee cu predare în limba română din UTA Găgăuzia, iar necesitatea de extindere a liceului a apărut ca urmare a creșterii anuale a numărului de elevi care doresc să studieze în limba română. Totodată, autoritatea publică locală va veni cu o cofinanțare în valoare de circa 9 milioane lei din Fondul de Compensare al UTA Găgăuzia. Premierul Maia Sandu a precizat că în cadrul vizitei sale recente la Comrat a discutat acest subiect cu pedagogii liceului, care au confirmat necesitatea acestor lucrări. Prim-ministrul a mai dat asigurări că Guvernul este interesat de realizarea acestui proiect în timp cât mai util.

 
- Republica Moldova și Finlanda vor colabora în vederea îmbunătățirii situației din domeniul vamal. Guvernele celor două țări vor semna un acord, pe termen nelimitat, care prevede asistența reciprocă pentru aplicarea corectă a legislației vamale, prevenirea, investigarea și combaterea încălcărilor legislației vamale, precum și în vederea asigurării securității împotriva criminalității organizate transnaționale și a grupurilor teroriste. Scopul acordului este consolidarea relațiilor de cooperare și asigurarea securității  economice, comerciale, fiscale, sociale, culturale, industriale și agricole a celor două state. Acordul se propune a fi semnat până la finele anului.