06 09/2016

Guvernul va aproba un Plan de Acțiuni privind ameliorarea situației social-economice din UTA Găgăuzia

Grupul de lucru format din reprezentanții ministerelor și autorităților de la Comrat, condus de viceprim-ministrul Octavian Calmîc, ministru al Economiei, a definitivat Planul de Acțiuni privind ameliorarea situației social-economice din Unitatea Teritorială Autonomă Găgăuzia pentru perioada 2016-2019, elaborat în scopul dezvoltării și modernizării regiunii. Documentul urmează a fi transmis Guvernului pentru aprobare.

Octavian Calmîc a  subliniat că documentul are drept scop eliminarea distorsiunilor de ordin economic, sporirea exporturilor, atragerea remitențelor, creșterea fluxului investițiilor străine directe, impulsionarea dezvoltării întreprinderilor mici și mijlocii din regiune, precum și reducerea numărului de șomeri, inclusiv din contul emigranților reveniți în țară, a precizat Serviciul de presă al ME. 

”Planul respectiv prevede acțiuni pe termen scurt, mediu și lung, care țintesc neadmiterea aprofundării în continuare a crizei economice, readucerea economiei naționale pe o traiectorie ascendentă şi asigurarea premiselor pentru dezvoltarea economică echilibrată”, a accentuat viceprim-ministrul. 

Printre acțiunile, care urmează a fi implementate se numără punerea în aplicare a Programului de stat de studiere a limbii de stat, inclusiv în instituțiile preșcolare, crearea cadrului strategic în domeniul dezvoltării regionale în Regiunea de dezvoltare UTA Găgăuzia, dezvoltarea şi reabilitarea sectorului infrastructura şi de mediu în autonomie, alocarea anuală a resurselor financiare pentru investiții capitale și de dezvoltare pe principii de proporționalitate și echitate, promovarea pe piaţa internă și externă a companiilor vitivinicole din UTA Găgăuzia. De asemenea, documentul stipulează că în următorii ani, în autonomie urmează a fi reparate capital mai multe secții ale spitalelor din Comrat, Vulcănești și Ceadîr-Lunga, precum și  punctele de asistență medicală urgentă în cîteva localități etc. 

Unele din acțiunile imediate şi pe termen scurt nu necesită resurse financiare adiționale, altele decît cele bugetate şi cele finanțate prin programele sectoriale ale partenerilor de dezvoltare. Pentru acțiunile care implică costuri suplimentare şi sînt proiectate pentru al doilea an de implementare, autoritățile administrative centrale şi instituțiile responsabile urmează să planifice mijloacele necesare în cadrul următorului ciclu de planificare bugetară pe termen mediu. De asemenea, vor fi realizate acțiunile necesare pentru atragerea asistenței externe a partenerilor de dezvoltare în vederea asigurării implementării integrale a prevederilor Planului de acțiuni.