16 11/2019

(INTERVIU) SERGHEI POPOVICI, DIRECTOR AL STISC: FORUMUL REGIONAL DE SECURITATE CIBERNETICĂ ESTE UN EVENIMENT DESFĂȘURAT LA NIVEL INTERNAȚIONAL ÎN REPUBLICA MOLDOVA

Serghei Popovici, directorul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică (STISC), în cadrul unui interviu pentru TRIBUNA, a vorbit despre Moldova Cyber Week, ce va avea loc în perioada 19-20 noiembrie, despre noutățile ediției din acest an, despre speakeri, obiective și așteptări.

T.: Domnule Popovici, a devenit deja o tradiție ca în fiecare an Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică să organize un asemenea eveniment de rang internațional dedicat în totalitate securității cibernetice, Moldova Cyber Week. Spuneți-ne cu ce ne va surprinde ediția cu numărul 7 și ce nou va aduce acest eveniment?

S.P.: Într-adevăr, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică organizează anual acest eveniment în Republica Moldova. Este una dintre cele mai mari conferințe în cadrul căreia conectăm toți actorii naționali și o bună parte din cei internaționali care sunt implicați în asigurarea și protejarea spațiului informațional. Am început cu o conferință la nivel guvernamental în care au fost discutate riscurile de securitate cibernetică cât și măsurile de sporire a nivelului de conștientizare a societății. Au urmat vizite ale experților străini, am continuat cu desfășurarea exercițiilor practice, așa numitele „Cyber Drill”, am practicat instruiri, dezbateri și discuții tot mai complexe. Anul trecut am reușit să adunăm peste 300 de participanți și  61 de speakeri din Moldova, România, Ucraina, Letonia, Olanda, Estonia, SUA și din regiunea CSI.  Anul acesta, Forumul Regional de Securitate Cibernetică își propune să ofere dezbateri mixte, prezentări și perspective asupra capabilităților și combaterii amenințărilor la nivel globale, fortificând în asemenea mod eforturile în obținerea unui schimb de bune practice și experiență în domeniu.

T.: Cine vor fi speakerii din acest an?

S.P.: Forumul Regional de Securitate Cibernetică este un bun prilej pentru promovarea şi dezvoltarea cooperării între sectorul public şi cel privat în plan naţional, precum şi a cooperării internaţionale în domeniul securităţii cibernetice. Drept urmare, în cadrul celei de-a 7-a ediții a Moldova Cyber Week, Forumul Regional de Securitate cibernetică va reuni înalți reprezentanți din străinătate, precum Luc Devigne, Serviciul European de Acțiune Externă, Uniunea Europeană, Preetam Maloor, Uniunea Internațională a Telecomunicației și Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova, Dereck J. Hogan. De asemenea, vor participa și vor ține discursuri experți din cadrul companiilor din domeniul IT recunoscute pe plan mondial, bazate pe evaluarea riscurilor, prioritizarea resurselor, implementarea şi monitorizarea eficienţei măsurilor de securitate identificate prin aplicarea managementului de risc. Suntem convinși că experții și speakerii evenimentului vor atinge toate așteptările participanților noștri.

T.: Care este cel mai mare obiectiv al Forumului Regional de Securitate Cibernetică?

S.P.: Înțelegerea principiilor și practicilor de securitate cibernetică. Consider că, aceste obiective sunt vitale pentru toți utilizatorii sistemelor și serviciilor IT și sunt deosebit de relevante într-un cadru organizațional în care lipsa de conștientizare și respectare a securității în rândul personalului este cauza principală a multor incidente și încălcări. În acest sens, Forumul Regional de Securitate Cibernetică reprezintă un sprijin și o pregătire adecvată pentru formarea și educația aferentă, pentru a se asigura că personalul știe ce se așteaptă de la ei și ulterior să aibă abilitățile necesare pentru a le urma. Astfel, ne propunem să sporim gradul de conștientizare a riscurilor securității cibernetice și să avansăm cultura și educația cibernetică.

Dat fiind faptul că anul acesta avem susținerea deplină a Ministerului de Externe și Integrării Europene al Republicii Moldova, mizăm pe mai mult sprijin internațional și mai multă cooperare regională. Respectiv, Diplomația Cibernetică (Cyber Democracy) va fi la ea acasă, încercând să includem și să utilizăm noile platforme de comunicare și să valorificăm în asemenea modalitate un sistem global, interdependent din ce în ce mai multicentric.

T.: În ce măsură evenimentele organizate în cadrul Moldova Cyber Week din anii precedenți au sporit securitatea sistemului cibernetic?

S.P.: Conform Strategiei de securitate informațională pentru anii 2019-2024, STISC și-a asumat responsabilitatea să desfășoare acțiuni de sensibilizare și informare a societății privind amenințările, vulnerabilitățile și riscurile securității cibernetice, exerciţii și antrenamente de consolidare a capacităţilor de reacţie la atacuri cibernetice, să organizeze și să efectueze ateliere de lucru în domeniul securității cibernetice. Evenimentele organizate în cadrul Moldova Cyber Week sunt un bun exemplu, și asta pentru că toate edițiile de până acum au înregistrat rezultate remarcabile în procesul de asigurare cibernetică, fiecare eveniment aducând cu sine noi strategii și instrumente de lucru și soluții de îmbunătățire pentru prevenirea, analiza, identificarea şi reacţia la incidentele de securitate cibernetică ale sistemelor informatice ce asigură funcţionalităţi de utilitate publică sau asigură servicii ale societăţii informaţionale. Stabilirea obiectivelor clare, cu indicatori de monitorizare și evaluare a liniilor strategice din domeniu, definirea de responsabilități pentru instituțiile implicate în asigurarea securității și identificarea măsurilor privind protecția datelor și a proprietății intelectuale în cadrul edițiilor Moldova Cyber Week, au fost indicatorii de bază care au contribuit la sporirea securității sistemului de securitate cibernetică.

T.: Securitatea cibernetică este un segment febril care necesită tratat cu multă responsabilitate și conștiință de sine. Care ar fi pașii întru dezvoltarea unui ecosistem cibernetic sigur?

S.P.: Pe măsură ce tehnologiile avansează, securitatea cibernetică reprezintă un segment ce necesită de a fi actualizat și readus în vizorul atât al experților în domeniu cât și în vizorul cetățenilor.

Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică și-a asumat un rol important în vederea asigurării unui sistem de protecție și dezvoltare a spațiului informațional în condițiile globalizării și liberei circulații a informațiilor. Responsabilitatea Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, în acest sens, este de a asigura protecție în spaţiul informațional prin realizarea acțiunilor de consolidare a capacităților de apărare cibernetică și de combatere a criminalității informatice. Prin crearea sistemelor și mijloacelor de prevenire a riscurilor de amenințare, prin permanenta sistematizare, analiză și evaluare a datelor statistice la capitolul securității cibernetice și dezvoltare a capacităţilor de rezilienţă cibernetică și ridicare a nivelului de cultură în domeniul TIC vom putea diminua impactul negativ al infracțiunilor și atacurilor cibernetice și vom încerca să atingem standartele internaţionale în domeniul securității cibernetice. Dezvoltarea unui ecosistem cibernetic sigur presupune de asemenea și dezvoltarea culturii de securitate a populaţiei prin conştientizarea faţă de vulnerabilităţile, riscurile şi ameninţările provenite din spaţiul cibernetic. O atenție sporită trebuie să o acordăm sistemelor de operare pe care le avem instalate, să le actualizăm, să le protejăm prin diverse soluții de securitate, programe de tip antivirus, să efectuăm backup pentru că sunt foarte multe atacuri cibernetice, care reușesc, totuși, să compromită datele și am putea să le pierdem, iar un backup ne-ar salva de la această problemă, și să ne informăm cât mai mult posibil.

Așa cum cele mai actuale tendințe în securitatea cibernetică vor fi printre subiectele principale la care speakerii și experții internaționali din domeniu vor dezvălui cele mai optime soluții împotriva amenințărilor, oportunităților și provocărilor de securitate cibernetică, Forumul Regional de Securitate Cibernetică este un bun prilej pentru a demara aceste acțiuni. Vă invităm și vă așteptăm cu drag pe toți cei care ne împărtășesc valorile și principiile în această directivă.