23 04/2020

(INTERVIU) Sergiu Burduja: „Serviciul Vamal activează la capacitate sporită pentru a asigura aprovizionarea populației cu produsele de import necesare”

Despre situația Serviciului Vamal în contextul pandemiei, cum este asigurată încasarea veniturilor la bugetul de stat, cum luptă cu corupția, cum sunt motivați colaboratorii vamali, dar și problemele cu care se confruntă instituția, a vorbit Directorul Serviciului Vamal, Sergiu Burduja, în cadrul unui interviu pentru CURENTUL.

C: Dle Director, care e situația de ultima oră la vamă? Se reușește asigurare traficului astfel încât cetățenii sa fie asigurați cu produsele de import de primă necesitate?

S.B.: Deși situația epidemiologică din țară a afectat diferite sectoare, Serviciul Vamal activează la capacitate sporită pentru a asigura aprovizionarea populației cu produsele de import necesare. O parte din funcționarii vamali din prima linie au trecut la un program special de lucru de 24 de ore, urmat de o perioadă de odihnă de 72 de ore. Acest lucru a devenit posibil după ce Comisia pentru Situații Excepționale a luat o decizie în acest sens. Perioadele de criză au nevoie de autorități pregătite să facă față provocărilor, iar, datorită funcționarilor vamali profesioniști și dedicați, Serviciul Vamal este pregătit. Totuși, nu suntem singuri în munca noastră. Acesta este un proces complex, în care sunt implicați agenții economici, transportatorii de mărfuri, specialiștii în domeniul vămuirii. Pe această cale, le mulțumim pentru colaborare!

C: Cum se explică că, traficul de mărfuri fiind în scădere din cauza epidemiei, reușiți practic să asigurați aceleași defalcări la buget ca și acum un an? Și premierul Chicu menționa acest lucru într-o recentă emsiune TV?

S.B.: Din păcate, această epidemie afectează puternic economia statelor, iar Republica Moldova nu este o excepție. Efectele crizei epidemiologice se resimt și asupra încasărilor Serviciului Vamal la bugetul de stat din această lună. Motivul de bază îl reprezintă scăderea nivelului comerțului internațional de mărfuri, atât din cauza restricțiilor de circulație impuse de statele vecine, cât și ca urmare a crizei social-economice la nivel global. Cu toate acestea, Serviciul Vamal se află în dialog permanent cu agenții economici pentru a identifica impedimentele cu care se confruntă în activitatea lor și pentru a intervini cu soluții, acolo unde este posibil.

C: Dvs. ați înregistrat progrese evidente în eradicarea corupției la vamă. Nu o spunem noi, ci acei care cunosc situația reală. Cum ați reușit?

S.B.: Cred că unul dintre cei mai importanți factori în lupta cu corupția din interiorul unei instituții îl reprezintă atitudinea conducătorului față de acest fenomen. Este esențial ca fiecare angajat să înțeleagă că incidentele de integritate sau comportamentul deviant nu vor fi admise și nici acceptate. Cei care nu se supun legii și încalcă normele de integritate vor fi excluși din rândurile funcționarilor vamali, fiind sancționați în conformitate cu rigorile legale. Totodată, am insistat pe întărirea capacităților operaționale ale subdiviziunii responsabile de integritate din cadrul Serviciului Vamal, fiind trasate sarcini clare de prevenire a actelor de corupție.

C: Ce alte acțiuni aveți în plan în vederea eradicării corupției?

S.B.: În primul rând, ne propunem să intensificăm colaborarea cu instituțiile de drept și aici mă refer la Procuratura Anticorupție, CNA, MAI, ANI etc. Conlucrarea eficientă cu autoritățile de resort ne oferă mecanisme de acționare promptă în procesul de combatere a fenomenului, de depistare a actelor conexe corupției, dar și de reacționare rapidă la comportamentul corecțional al acestora. Un alt pas este dezvoltarea unor noi mecanisme interne de asigurare a integrității instituționale și revizuirea celor existente. Nu în ultimul rând, vorbim și despre acțiuni concrete de prevenire a fenomenului corupției, prin sensibilizare și conștientizare.

C: Iarăși din unele informații pe care le avem, știm ca eficiența și disciplina în rândurile colaboratorilor SV a crescut. Ce metode aplicați în acest sens?

S.B.: Acest fapt se datorează, în mare parte, managementului instituției, adică inclusiv șefilor de direcții și birouri vamale, care promovează o politică de menținere a echilibrului între aplicarea sancțiunilor pentru încălcarea normelor de etică și conduită și motivarea personalului pentru rezultatele obținute.

C: Cum credeți că ar trebui motivați colaboratorii vamali în continuare pentru ca rezultatele bune înregistrate până în prezent să evolueze în și mai bune?

S.B.: Nu putem nega faptul că cea mai bună motivare este cea financiară, fiind vorba de o salarizare adecvată a funcționarilor vamali. Însă acesta nu este singurul nostru obiectiv. Serviciul Vamal pune în prim plan dotarea cu echipamente necesare și performante, siguranța funcționarilor vamali la locul de muncă, protejarea acestora față de riscurile profesiei și menținerea unui climat psihologic pozitiv la locul de muncă, bazat pe cooperare și comunicare.

C: Cu ce probleme specifice se confruntă SV în perioada stării de urgență și cum le solutionați?

S.B.: Odată cu evoluția acestei situații de criză, instituția a fost pusă în fața unor provocări care trebuiau gestionate în regim de urgență. În primul rând, vorbim despre închiderea unilaterală a unor posturi vamale de către statele limitrofe. Recent, autoritățile ucrainene au sistat activitatea tuturor posturilor vamale din regiunea de nord a frontierei cu Republica Moldova, cu excepția postului vamal „Otaci-Moghiliov-Podolsk”. Însă, și aici existau restricții de circulație pentru autocamioanele de mare tonaj, impuse tot de autoritățile ucrainene, ca urmare a demarării lucrărilor de reabilitare a infrastructurii postului vamal de pe teritoriul lor. Practic, transportatorii de mărfuri nu aveau pe unde traversa frontiera prin regiunea de nord a țării, fiind nevoiți să parcurgă distanțe mari până la alte posturi vamale deschise traficului.

Așadar, a fost nevoie urgent să identificăm soluții așa că ne-am așezat la masa de negocieri cu partea ucraineană. În baza celor agreate, de la data de 07 aprilie, traficul prin postul vamal Otaci-Moghiliov-Podolsk a fost reluat parțial, iar începând cu 22 aprilie, autocamioanele de mare tonaj nu mai au nicio restricție la traversarea acestuia.

C: Pe cât de pregătit este SV să facă față unei eventuale extinderi a stării de urgență?

S.B.: Serviciul Vamal dispune de resurse umane suficiente, angajații noștri sunt instruiți cum să acționeze în situații de criză, cu respectarea tuturor normelor și recomandărilor autorităților competente. Ne aflăm în prima linie și nu vom înceta să ne facem munca, indiferent de durata stării de urgență.

Sursa: Curentul.md