31 07/2019

Întrevederea Viceprim-ministrului și ministrului afacerilor interne cu Ambasadorul Statelor Unite ale Americii în Republica Moldova

Viceprim-ministru și ministrul afacerilor interne Andrei Năstase a avut o nouă întrevedere de lucru cu Ambasadorul SUA la Chișinău Dereck J. Hogan. La reuniune au participat și reprezentanții Ambasadei SUA responsabili de cooperarea cu organele de drept din Republica Moldova. În debutul reuniunii ambasadorul american a menționat bunele relații pe filiera afacerilor interne, subliniind deschiderea poporului american și în continuare de a susține reformele în beneficiul cetățenilor. Totodată, prin intermediul reprezentanților structurilor de drept americane (INL, DS), au fost trecute în revistă principalele realizări și statutul curent al unor inițiative bilaterale moldo-americane în domeniul afacerilor interne.

De asemenea, au fost prezentate proiectele implementate, dar și cele în proces final de aprobare din domeniile traficului de persoane, violența domestică, poliție comunitară, dar și altele. Un rol aparte l-a constituit creșterea capacităților profesionale ale angajaților MAI, în acest sens fiind menționate cursurile de instruiri tematice organizate în cadrul Academiei FBI din or. Quantico, precum prin intermediul Academiei Internaționale a Organelor de Drept (ILEA) din or. Budapesta.

Ministrul Afacerilor Interne a reiterat importanța parteneriatului strategic moldo-american, care prin măsuri punctuale asigură creșterea capacităților instituționale și apropierea poliției de cetățeni, remarcând în acest sens sustenabilitatea rezultatelor inițiativelor americane în procesul de implementare a proceselor democratice şi implementare a reformelor. A fost subliniat și rolul parteneriatelor cu societatea civilă, ministrul A. Năstase exprimând gratitudinea pentru proiectele implementate de ONG-urile din Republica Moldova în comun cu MAI. Dl Năstase a exprimat mulţumiri pentru sprijinul SUA în fortificarea capacităţilor instituţionale ale Poliției de Frontieră, Poliției și altor subdiviziuni ale MAI, subliniind aprecierea privind susţinerea Departamentului de Stat al SUA valorificată prin programe UNDP din Republica Moldova.