03 02/2020

Ion Chicu a participat la ședința publică a Colegiului lărgit al Ministerului Finanțelor

Ion Chicu a participat la ședința publică a Colegiului lărgit al Ministerului Finanțelor (MF), prima în 2020. La ședință au participat viceprim-ministrul Serghei Pușcuța, miniștrii Anatol Usatîi și Ion Perju, mai mulți secretari de stat și șefii Serviciului Fiscal de Stat, Serviciului Vamal, IP „Centrul de Tehnologii Informaționale în Finanțe”, Inspecția Financiară, Agenției Achiziții Publice, IP „Camera de Stat pentru Supravegherea Marcării”. 
 

Vicepremierul Pușcuța a prezentat Raportul de activitate a pentru anul 2019 a MF, menționând mai multe cifre ce reflectă intensitatea și complexitatea proceselor gestionate de echipa ministerului. Echipa MF interacționează cu 8027 de instituții publice și 2320 de organizații non-bugetare, procesează achitarea salariilor pentru cca 175 mii de angajați în sectorul bugetar, iar pe durata anului 2019 a procesat 6.3 milioane de ordine de plată.
 

„În anul 2019 politica bugetar-fiscală a fost orientată spre crearea unui cadru eficient de acumulare a veniturilor și alocarea resurselor necesare pentru programe naționale și cheltuieli în domeniile sănătate, educație și social, precum și investițiile publice menite să stimuleaze creșterea economică. Ca urmare a eforturilor depuse, rezultatele preliminare ale exercițiului bugetar pe anul 2019 arată că veniturile totale ale bugetului public naţional au constituit 62,9 miliarde lei, fiind în creștere față de anul 2018 cu 8,5% (4,9 miliarde lei)”, a declarat Serghei Pușcuța.
 

Vorbind despre anul 2020, vicepremierul a precizat că Planul de acțiuni al MF are la bază 21 de obiective pentru atingerea cărora au fost definite acțiuni, iar realizarea acestora urmează a fi monitorizată în baza unor indicatori de rezultat prestabiliți. Printre obiectivele strategice pentru 2020 Serghei Pușcuța a menționat extinderea Programului de compensarea a creditelor imobiliare accesate în afara Programului de stat „Prima Casă”; continuarea colaborării la nivel de promovare a reformelor în domeniul politicilor naționale cu FMI și alți parteneri de dezvoltare; achitarea în termen și integral a salariilor angajaților din sectorul bugetar; adoptarea până la 31 iulie 2020 a politicii fiscale și vamale pentru anul 2021; dezvoltarea sistemului Registrul electronic al salariaților; modernizarea sistemului de achiziții publice. 


La Colegiu au făcut prezentări secretarul de stat al MF Iuri Pașinschi, șefii serviciului Fiscal de Stat, a Serviciului Vamal și al IP “CTIF”.
 

După audierea rapoartelor, Ion Chicu a declarat: „Sunt bucuros să particip la ședința Colegiului. Am vrut să ajung la ședința de totalizare a anului 2019. Un an în care am trecut prin 2 campanii electorale și crize politice. Raportul arată că, în pofida circumstanțelor, veniturile au crescut cu 15 miliarde de lei. Anul 2019 a arătat că economia națională are potențial bun să genereze resurse pentru finanțarea necesităților țării și oamenilor.”
 

Premierul a mulțumit echipei MF pentru munca dedicată și a solicitat viceprim-ministrului Pușcuța să prezinte informația actuală despre încasările în Ianuarie 2020. Dl. Pușcuța a informat că in Ianuarie 2020 au fost colectate cu 565 milioane lei (15%) mai mult decât în Ianuarie 2019 și în conturile tuturor instituțiilor publice pe data de 30 Ianuarie 2020 erau 4.622 milioane lei disponibile.
 

Ion Chicu a menționat că la 31 decembrie 2019 ponderea datoriei publice în PIB a scăzut cu 1.9%, comparativ cu 31 decembrie 2018.
 

Șeful Executivului a cerut ca până la 1 Iunie 2020 toate achizițiile publice să fie realizate numai de la companiile care au aplicat E-factura. În contextul creării condițiilor de atragere a oamenilor plecați în afara RM, dl. Chicu a menționat importanța extinderii programului „Prima Casă” și mecanismelor de subvenționare a locurilor de muncă și a precizat că RM trebuie să înceteze să mai fie donator de forță de muncă calitativă și eficientă.
 

Prim-ministrul s-a referit la eficiența redusă a managementului intreprinderilor de stat și a societăților pe acțiuni cu capital de stat și a îndemnat echipa MF să determine creșterea eficienței manageriale.