06 02/2020

Ion Chicu a prezidat ședința Comisiei Guvernamentale pentru Integrare Europeană

La începutul ședinței, prim-ministrul Ion Chicu a salutat membrii Comisiei și a menționat: „Este a doua ședință a acestei Comisii în cadrul Cabinetului nostru. Avem 3 puncte pe agendă, inclusiv verificarea îndeplinirii deciziilor adoptate la ședința precedentă de pe 11 decembrie 2019.”
 

Comisia a examinat rezultatele implementării Planului Național de Acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere RM-UE în perioada 2017-2019. Situația a fost prezentată de Ministerul Afacerilor Externe și Integrării Europene.
 

Ministrul Aurel Ciocoi a prezentat informația despre progresul în realizarea Planului Național de Acțiuni privind implementarea Acordului de Asociere RM-UE. În context, ministrul a informat despre rata de îndeplinire a acțiunilor planificate și a menționat necesitatea intensificării eforturilor pe dimensiunea de responsabilitate a MADRM și MEI.
 

Premierul Chicu a solicitat concentrarea atenției pe acțiunile de implementare și a sugerat miniștrilor să desemneze secretari de stat responsabili de realizarea acțiunilor stabilite în Planului Național.


Comisia a discutat pregătirile pentru reuniunea Comitetului de Asociere, programată pentru 19 februarie 2020. Ministrul Ciocoi a informat despre obiectivele reuniunii și aspectele care trebuie pregătite de Guvernul RM. Miniștrii au discutat condiționalitățile ce urmează să fie satisfăcute de RM și etapa de realizare pe fiecare în parte.
 

Șeful Executivului a cerut autorităților responsabile să întreprindă măsurile necesare pentru a asigura progresul maximal pe fiecare condiționalitate până la data reuniunii Comitetului de Asociere.