06 12/2016

Legea bugetului de stat pentru anul 2016 va fi rectificată

Veniturile şi cheltuielile bugetare pentru anul curent vor fi majorate cu 328,5 milioane de lei. Guvernul a aprobat în ședința de astăzi proiectul de lege pentru modificarea şi completarea Legii bugetului de stat pe anul 2016 ce prevede această majorare.

Prin modificările și completările operate la lege Executivul își propune să ajusteze indicatorii bugetari la încasările realizate, să acopere deficitul de la bugetul asigurărilor sociale prin noi transferuri de la bugetul de stat, care să permită plata ajutorului social și ajutorului pentru perioada rece a anului. De asemenea, suplimentarea cheltuielilor este determinată de asigurarea transferurilor cu destinație generală pentru bugetele locale în suma aprobată inițial în bugetul de stat pe anul 2016.

Ministerul Finanţelor estimează o creștere a încasărilor vamale cu 330,1 milioane de lei, urmare a restabilirii comerţului exterior în semestrul doi. Totodată se propun unele ajustări sau/redistribuiri între tipuri de granturi şi alte venituri, cu o reducere per total de 1,6 milioane de lei. Veniturile totale ale bugetului de stat vor constitui 29 miliarde 641,6 milioane de lei, a menționat în ședința Guvernului Octavian Armașu, ministrul Finanțelor.

La partea de cheltuieli, Ministerul Finanţelor propune majorarea cu 224,3 milioane de lei a transferurilor de la bugetul de stat către bugetul asigurărilor sociale de stat și creşterea cu 103,2 milioane de lei a transferurilor de la bugetul de stat către bugetele locale. Bugetul Ministerului Educaţiei urmează să fie suplimentat cu 3,8 milioane de lei pentru plata indemnizaţiilor destinate copiilor rămaşi fără îngrijire părintească din şcolile profesionale şi de meserii, instituţiile de învăţămînt mediu de specialitate şi superior, şcolile de tip internat şi casele de copii. Vor fi suplimentate şi alte cheltuieli.

Cheltuielile totale ale bugetului de stat vor constitui 33 miliarde 824,4 milioane de lei, potrivit proiectului aprobat de Cabinetul de miniștri.

Proiectul va fi remis Parlamentului spre examinare și adoptare.