07 08/2020

Ministerul Finanțelor, Banca germană KfW și Municipiul Cahul au semnat acordul de implementare a grantului și proiectului „UE pentru Moldova: Apă curată pentru Cahul”, în valoare de 10 milioane euro

Republica Moldova reprezentată de Ministerul Finanțelor, Banca germană Kreditanstalt für Wiederaufbau (KfW) și Municipiul Cahul au semnat, la data de 3 august 2020, acordul de implementare a grantului și proiectului „UE pentru Moldova: Apă curată pentru Cahul”, în valoare de 10 milioane euro (grant), destinat reabilitării și extinderii infrastructurii de aprovizionare cu apă și canalizare în regiunea Cahul din sudul Republicii Moldova.

Prezentul Acord reprezintă un transfer de fonduri, dedicate pentru implementarea proiectului, puse la dispoziția Republicii Moldova de către Uniunea Europeană în cadrul Programului Anual de Acțiuni al UE în Republica Moldova pentru anul 2019. Mijloacele financiare sunt oferite prin intermediul Băncii germane KfW în baza Acordului de contribuție între Uniunea Europeană și KfW din 19 decembrie 2019.

Acordul în cauză este menit să co-finanțeze proiectul „Aprovizionare cu apă și canalizare în raionul Cahul” finanțat în baza Acordului de Finanţare şi Proiect încheiat, la data de 1 august 2018, între KfW, Republica Moldova şi Municipiul Cahul, conform căruia Guvernul Republicii Federale Germania (prin intermediul KfW) a acordat Republicii Moldova un grant în sumă de 23,5 milioane Euro.

Entitățile implementatoare ale proiectului sunt desemnate municipalitatea Cahul și Agenția de Dezvoltare Regională Sud, iar termenul de debursare a resurselor de grant este 30 decembrie 2024.

Menționăm că, acest proiect va aduce rezultate tangibile directe populației din regiunea Cahul, prin minimizarea riscurilor pentru sănătate, precum și îmbunătățirea protecției mediului prin reducerea poluării apei și conservarea apelor subterane din sudul Republicii Moldova în conformitate cu Planul de gestionare a bazinului hidrografic pentru districtul Dunăre-Prut și Marea Neagră și utilizarea mai inteligentă a resurselor naturale.