27 10/2016

Moldova Agroindbank a luat Premiul de Aur al Asociaţiei băncilor Europei Centrale şi de Est

Asociaţia băncilor Europei Centrale şi de Est a înmînat Premiul de Aur băncii comerciale Moldova Agroindbank pentru prezentare excelentă, transparentă şi dezvăluire exhaustivă a informaţiei în Raportul Anual al băncii pentru 2015. Premiul a fost decernat în cadrul celei de-a 33-a Conferinţe bancare regionale, desfăşurate pe 17 octombrie la Budapesta.

„Premiul de Aur acordat de Asociația băncilor Europei Centrale şi de Est este dovada încrederii de care se bucură MAIB, atît în sistemul bancar național, cît și regional”, a declarat Serghei Cebotari, președintele Comitetului de Conducere al băncii. El a adăugat că deja de nouă ani banca pe care o conduce este membru al acestei platforme regionale, timp în care echipa de profesioniști ai Asociației a analizat atent activitatea, a apreciat efortul băncii, confirmînd de fiecare dată că MAIB este o bancă stabilă, transparentă și performantă.

”Ne bucurăm că și în anul curent, în pofida situației economice dificile sîntem unica bancă din Moldova care a fost distinsă cu acest prestigios premiu internaţional”, a spus Serghei Cebotari.

Premiul Asociaţiei băncilor Europei Centrale şi de Est a fost acordat în urma unei analize minuțioase a Raportului Anual al MAIB privind activitatea economico-financiară, evoluţia principalilor indicatori ai activităţii băncii, inclusiv volumul creditelor şi a depozitelor, gestionarea riscurilor, guvernanţa băncii ș.a., care au relevat rezultate bune. Raportul Anual al băncii este un document voluminos, elaborat în conformitate cu standardele şi cele mai bune practici internaţionale de raportare, fiind confirmat de societatea de audit independentă. Acesta este disponibil în volum integral pe pagina web a MAIB în limbile română și engleză.

Asociaţia băncilor Europei Centrale şi de Est a fost creată în 1996 în scopul extinderii şi consolidării relaţiilor de colaborare dintre băncile-membre ale Asociaţiei şi instituţiilor financiare din Europa Centrală şi de Est. Organizaţia, cu sediul la Budapesta, întruneşte 32 de bănci şi asociaţii bancare din Ungaria, Italia, Lituania, Franţa, Austria, Slovacia, Slovenia, România, Ucraina, Rusia, Belarus, Cehia, Turcia, Azerbaidjan, Albania, etc. Moldova Agroindbank este membru al Asociaţiei băncilor Europei Centrale şi de Est din anul 2007.