24 07/2020

Municipiul Chișinău are un nou regulament cu privire la salubrizare și asigurarea curățeniei pe teritoriul orașului

Consiliul municipal Chișinău a aprobat joi Regulamentul privind salubrizarea și asigurarea curățeniei în orașul Chișinău. Documentul stabilește cadrul juridic unitar privind desfășurarea serviciului de salubrizare, definind modalitățile și condițiile ce trebuie îndeplinite pentru asigurarea serviciului și curățeniei pe raza administrativ-teritorială a orașului Chișinău.

Noul document de politici privind salubrizarea orașului stabilește activități și reguli adaptate la realitățile actuale.

Regulamentul este structurat pe capitole și secțiuni, care se referă la: conceptul și principiile serviciului de salubrizare; activitățile de întreținere a spațiilor publice, pe care trebuie să le respecte operatorii implicați în acest proces; activitățile și regulile de gestionare a deșeurilor în oraș; responsabilitățile privind asigurarea și menținerea curățeniei pe domeniul public; interdicțiile și sancțiunile pentru nerespectarea regulilor de asigurare și menținere a curățeniei.

Regulamentul se aplică următoarelor activități de salubrizare: măturatul, spălatul și întreținerea spațiilor și căilor publice; curățarea și transportarea zăpezii de pe spațiile și căile publice și menținerea în funcțiune a acestora, pe timp de polei sau de îngheț; colectarea, sortarea și transportul deșeurilor municipale.

În noul regulament este specificată noțiunea de „biodeșeuri", iar în capitolul „Activități de salubrizare și deszăpezire a spațiilor publice" este precizat că serviciile municipale utilizează separat biodeșeurile, care vor fi colectate și transportate la stația de compostare. Totodată, deșeurile destinate depozitării vor fi sortate: fracția reciclabilă, fracția biodegradabilă și sticlă. Mai mult, la gospodăriile individuale, colectarea se va face separat, în recipiente de timp europubelă (de culoare maro și verde), care vor fi puse la dispoziție de operator, pentru deșeuri biodegradabile și pentru cele reciclabile, care prezintă un grad de siguranță ridicat din punct de vedere sanitar și al protecției mediului.   

Valeriu Bogdan, șef al Direcției asistență juridică, coraportor asupra proiectului de decizie, a menționat că odată cu aprobarea noului document de politici la nivel municipal privind menținerea curățeniei în oraș, va putea fi pus în funcțiune articolul 181, Cod Contravențional, care stipulează că autoritatea publică locală stabilește regulile de salubrizare.

În context, primarul general, Ion Ceban, a solicitat vineri în cadrul ședinței operative cu pretori ca în fiecare sector să fie amenajate panouri de atenționare asupra sancțiunilor care vor fi aplicate pentru cei care nu păstrează curățenia în oraș:. persoane fizice și juridice.