24 09/2020

Municipiul Chişinău a fost inclus în rețeaua globală UNESCO a orașelor care învaţă

Municipiul Chișinău, alături de 54 de orașe din 27 de țări ale lumii au devenit astăzi parte a Rețelei globale UNESCO „Orașe care învăță". Reprezentanții Organizației Națiunilor Unite pentru Educație, Știință și Cultură au precizat că orașele selectate sunt exemple remarcabile în care învățarea pe tot parcursul vieții poate deveni o realitate la nivel local.

Rețeaua globală UNESCO a orașelor care învață promovează dialogul politic, învățarea de la egal la egal și colaborarea între orașele membre. Astfel, municipiul Chișinău va avea acces la proiectele globale care vizează învățarea pe tot parcursul vieții. 

În cadrul evenimentului care s-a desfășurat în regim online, primarul general al municipiului Chișinău a remarcat aspectele importante ale titlului obținut și a mulțumit directorului Institutului UNESCO, David Atchoarena, pentru oportunitatea de a participa la această întrunire importantă pentru Chişinău şi cetăţenii capitalei.

„Învățarea pe tot parcursul vieții este o necesitate, iar în acest sens vrem să devenim un oraş exemplu. Mai mult, acest concept poate contribui şi la implementarea Agendei de Dezvoltare Durabilă 2030, care se axează pe asigurarea unei educații de calitate incluzive și echitabile prin promovarea oportunităților de învățare continuă pentru toți, dar și prin crearea spaţiilor publice incluzive, sigure, rezistente și durabile", a declarat primarul general, Ion Ceban.

UNESCO Global Network of Learning Cities (GNLC) este o rețea internațională orientată către politici care oferă inspirație, cunoștințe și bune practici. Membrii GNLC UNESCO beneficiază de împărtășirea politicilor și practicilor de învățare pe tot parcursul vieții, producere și schimb de cunoștințe privind provocările și soluțiile cheie, inițiativele de consolidare a capacității și de formare și participarea la evenimente globale, cum ar fi Conferința internațională a „orașelor care învață".

Pe baza strategiei GNLC UNESCO pentru 2019-2021, cei peste 170 de membri ai rețelei își concentrează activitățile comune pe șapte grupe cheie: educația pentru dezvoltare durabilă; echitate și incluziune; planificare, monitorizare și evaluare educațională; educație pentru cetățenia globală; antreprenoriat; sănătate și bunăstare; și alfabetizare.