29 06/2017

O delegație a R. Moldova participă la cea de-a 10-a Reuniune finală a forumului global pentru migrație şi dezvoltare

În perioada 28-30 iunie 2017, la Berlin, Republica Federală Germania, se desfășoară cea de-a 10-a Reuniune finală a forumului global pentru migrație şi dezvoltare (GFMD). Germania şi Maroc dețin președinția GFMD pe parcursul anului 2017/2018, a relatat pentru Serviciul de informare și comunicare cu mass-media al MAEIE.

Summit-ului final reunește peste 700 de participanţi, reprezentanți ai statelor şi organizaţiilor internaţionale. Forumul prevede şi un spațiu comun pentru dialogul cu societatea civilă.

Reuniunea a fost deschisă de către vorbitori de profil la nivel înalt precum reprezentantul special al Secretarului General ONU pentru Migrație Louise Arbour, ambasadorii GFMD ai Germaniei şi Marocului, ministrul de Externe al RFG Gabriel Sigmar, Înaltul Comisar ONU pentru Refugiați Filippo Grandi, directorul general OIM Williams Lacy Swing, precum şi alții, care au reiterat necesitatea şi obligația morală a tuturor actorilor implicați în gestionarea actualei crize a migranților.

Delegația Republicii Moldova este condusă de către viceministrul Afacerilor Externe şi Integrării Europene, Daniela Morari, şi include reprezentanți ai Biroului pentru Relații cu Diaspora al Cancelariei de Stat şi Departamentului Poliției de Frontieră.

Pe parcursul primului semestru al anului 2017, sub egida președinției Germaniei, Republica Moldova a co-prezidat împreună cu Marea Britanie şi Sri-Lanka discuțiile mesei rotunde 1.1. privind: „Instrumente şi măsuri de siguranţă pentru coerenţa în elaborarea de politici: identificarea politicilor adecvate pentru echilibrul dintre interese şi obiective”. Discuțiile în cadrul acestei mese rotunde au avut ca vorbitori şi reprezentanți ai Statelor Unite ale Americii, Confederației Elvețiene, Georgiei, Filipine, Organizaţiei pentru Cooperare Economică şi Dezvoltare şi ai sectorului privat.

Totodată, Republica Moldova mai este membru al echipelor meselor rotunde 1.2. privind Pactul Global şi implementarea acestuia–Planurile naționale de acțiune pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă specifice Migrației; 2.2. privind maximizarea impactului migranților reîntorși de peste hotare la dezvoltare; 3.1. privind stimularea talentelor globale–maximizarea potențialului sectorului privat pentru parteneriate globale privind competențele, precum şi 3.2. pentru consolidarea cooperării–contribuția societății civile în integrarea migranților.

La fel, Republica Moldova este şi vorbitor în cadrul Platformei pentru Parteneriate unde prezintă experiența țării în contextul reintegrării migranților moldoveni, reîntorși de peste hotare şi direcționarea contribuției acestora la dezvoltarea comunităților de origine.

Activitatea Republicii Moldova în cadrul GFMD oferă oportunitatea de a participa şi la dialogul internațional pentru Pactul Global pentru migrație, contribuind la efortul pentru implementarea Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă ale Agendei ONU 2030.