09 02/2017

O Sută de Movile

Lângă râul Prut, între satele Branişte şi Avrămeni, pe lungime de 8 kilometri şi o lăţime de 2 kilometri se ridică numeroase deluşoare (movile) cu înălţimea de 15-30 m care formează un adevărat spectacol al unduirii solului. Rândurile formate de aceste movile sunt paralele cu lunca Prutului.

„O Sută de Movile” prezintă un peisaj de o mare valoare ştiinţifică şi estetică. Există o dispută ştiinţifică referitoare la modul în care s-au format aceste movile. Unii savanţi spun că „O Sută de Movile” este unicul loc din Europa, unde sunt concentrate într-un număr atât de mare recife submarine ale Mării Mediteraneene – bazin de apă terţiar, ce acoperea pe atunci teritoriul de azi al Republicii Moldova cu vreo 20 de milioane de ani în urmă. Alţi savanţi consideră că movilele s-au format datorită alunecărilor de teren şi prăbuşirilor.

Acest peisaj unicat este situat pe versantul văii Prutului, la sud-sud-est de satele Branişte şi Avrămeni din judeţul Bălţi. „O Sută de Movile” are o lungime de 8 km şi o lăţime de 2,3-1,7 km, iar originalitatea lui este imprimată de mulţimea microformelor de relief – peste 3.500 de movile, cu precădere alungite, pronunţate, cu pante abrupte şi înălţimi de la 1-3 m până la 30 m cum este „Movila Ţiganului”.

Peisajul cuprinde 6 terase ale Prutului, marcate de la altitudinea de 50-60 m a luncii până la 160-170 metri a versantului şi se desfăşoară pe o suprafaţă de cca 1600 ha. Fâşiile dintre rândurile de movile sunt slab văluroase. Movilele şi rândurile formate de ele sunt paralele cu lunca Prutului.

Una dintre legende spune că aici au avut loc bătălii crâncene, iar biruitorii şi-au îngropat eroii, ridicând aceste movile: pentru cei de rând – mai mici, pentru căpetenii – mai mari”.