20 03/2019

În pădurile din ţară se va desfăşura o campanie de salubrizare

„O pădure merită să fie cunoscută – curată şi îngrijită” este genericul unei campanii de salubrizare şi amenajare, lansată astăzi de Agenţia „Moldsiva” şi care se va desfăşura până la finele lunii martie.

„După sezonul de iarnă, pădurile sunt într-o stare precară, îndeosebi cele limitrofe căilor de comunicaţie,  din preajma localităților sau sectoarelor destinate recreerii în fondul forestier. Deteriorarea sau distrugerea panourilor informative și antiincendiare, în urma lucrărilor de deszăpezire sau a acțiunilor de vandalizare, lipsa afișajelor privind respectarea normelor sanitare şi de comportament în păduri, amenajarea necorespunzătoare a locurilor de popas în zonele preferate de turiști, impun inițierea unor măsuri de restabilire/prevenire și reamenajare a fondului forestier”, a indicat Mariana Bujag, ofiţer de presă la “Moldsilva".

Pe lângă lucrările de curăţare a pădurilor, angajaţii Agenţiei vor desfăşura şi activităţi de sensibilizare a populaţiei asupra necesităţii menţinerii ordinii în păduri şi asigurării unui aspect curat şi îngrijit al spaţiilor verzi.

Campania „O pădure merită să fie cunoscută – curată şi îngrijită” se va organiza în toate entitățile din subordinea Agenției ”Moldsilva”.

În Republica Moldova sunt peste 400 mii de hectare de pădure. Mare parte din acestea se află în gestiunea Agenţiei „Moldsilva”, iar restul sunt administrate de autorităţile locale şi circa 3% se află în proprietate privată. În ţara noastră, pădurile ocupă aproximativ 13 la sută din teritoriu.