04 07/2017

Parlamentul European a aprobat acordarea asistenţei macrofinanciare de 100 milioane de euro pentru R. Moldova

Parlamentul European a aprobat astăzi cu vot masiv acordarea asistenţei macrofinanciare de 100 de milioane de euro pentru Republica Moldova. 

Asistenţa va fi oferită pentru susținerea agendei de stabilizare economică și de reforme structurale a Republicii Moldova, contribuind la acoperirea nevoilor sale de finanțare externă în perioada 2017-2018.

Din asistența totală de 100 de milioane de euro, 40 de milioane au fost convenite sub formă de grant și 60 de milioane sub formă de împrumut, mijloace financiare care vor completa resursele oferite de FMI și alte instituții multilaterale.

Comisia Europeană și Serviciul European de Acțiune Externă urmează să monitorizeze respectarea precondițiilor stabilite pentru Republica Moldova și în baza concluziilor se va decide alocarea primei tranșe. 

Printre condițiile prealabile se numără respectarea democraţiei, a statului de drept și a drepturilor omului, lupta împotriva corupției, asigurarea transparenţei în gestionarea finanţelor publice şi consolidarea capacităţilor instituţionale.