13 03/2017

Premierul a cerut responsabilitate maximă în implementarea reformei sistemului de pensii

Prim-ministrul Pavel Filip a convocat astăzi în şedinţă conducătorii structurilor responsabile de implementarea reformei sistemului de pensii. Premierul a cerut mobilizare maximă pentru îndeplinirea în termenii stabiliţi a prevederilor reformei, astfel ca, începînd cu 1 aprilie 2017, să fie efectuată recalcularea şi indexarea pensiei

Responsabilii de la Ministerul Muncii Protecţiei Sociale şi Familiei şi de la Casa Naţională de Asigurări Sociale (CNAS) au informat despre acţiunile realizate şi paşii următori în implementarea reformei sistemului de pensii. 

La această etapă, au fost anulate privilegiile de stabilire a pensiilor speciale pentru unele categorii de cetățeni: deputați, membri de Guvern, funcționari publici, aleși locali şi a fost asigurat transferul atribuțiilor de stabilire a pensiilor de la 6 instituții de forță la o singură instituţie - CNAS. De asemenea, s-a lucrat la pregătirea bazei normative și a sistemului informațional pentru implementarea următoarei etape a reformei. 

Astfel, de la 1 aprilie 2017 pensiile vor fi stabilite conform noii formule de calcul. Concomitent, vor fi recalculate pensiile stabilite în perioada 2001-2008. Vor beneficia de valorizarea pensiei peste 80 mii de persoane. 

În acelaşi timp, de la aceeaşi dată, pensia va fi indexată cu 6,8%, iar nivelul pensiei minime se va majora de la 961 de lei la 1026 de lei. Cel mai mult - cu 21%, va creşte pensia minimă pentru persoanele care au activat în sectorul agrar. 

Prim-ministrul a solicitat pregătirea în regim de urgenţă a hotărîrilor de Guvern privind recalcularea (valorizarea) pensiei şi privind indexarea pensiei, astfel încît acestea să fie aprobate în următoarea şedinţă a Executivului. Pavel Filip a cerut instituţiilor statului să ia toate măsurile ce se impun pentru implementarea cu succes a tuturor etapelor reformei sistemului de pensii. 

În Republica Moldova sînt înregistraţi peste 690 de mii de pensionari. În 2016 pensia medie pe ţară a constituit aproximativ 1300 de lei.