02 01/2020

Prețul pentru serviciile de înregistrare a numelui de domeniu “.md”, a fost redus de Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică cu 33%

În corespundere cu prevederile Hotărârii de Guvern nr. 425 din 30.08.2019, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, anunță reducerea prețurilor pentru serviciile de înregistrare a numelui de domeniu “.md”, cu 33%. Totodată, STISC va întreprinde măsurile de rigoare necesare pentru asigurarea respectării angajamentelor internaționale asumate de Republica Moldova în domeniul gestionării domeniului de nivel superior „.md”.

Prin absorbția de către Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică a Întreprinderii de Stat „MoldData”, la fel ca și în cazul fuziunii din anul 2018 cu Întreprinderea de Stat „Centrul Informațional Agricol”, se urmărește în primul rând modernizarea serviciilor publice electronice și a accesibilităţii acestora prin optimizarea proceselor și a cheltuielilor aferente prestării serviciilor.

Anunțul a fost făcut de către Directorul Serviciului Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, Serghei Popovici care a menționat că: “Am convingerea că Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, instituția care urmează să fie succesoare de drepturi și obligații a Întreprinderii de Stat „MoldData”, își va asuma în totalitate responsabilitatea de a oferi servicii calitative, operative, accesibile, transparente şi eficiente din punctul de vedere al costului pentru un număr cât mai mare de persoane cu îmbunătăţirea în mod continuu a calităţii şi accesibilităţii acestora, în funcţie de interesele cetăţenilor şi mediului de afaceri”.

Precizăm că prezenta Hotărâre de Guvern, care reglementează fuzionarea „Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică”  și a Întreprinderii de Stat „MoldData”, vine să asigure realizarea parţială a unor obiective asumate de Guvern în Strategia naţională de dezvoltare a societăţii informaţionale „Moldova digitală 2020”, în mod deosebit pe partea ce ţine de necesitatea stabilirii şi delimitării clare a funcţiilor de elaborare a politicii statutului în domeniul securităţii cibernetice și de funcţiile de implementare a politicii în acest domeniu, precum şi de funcţiile de efectuare a auditării securităţii cibernetice.