05 03/2020

Prim-ministrul a discutat cu autoritățile publice locale din raionul Cimișlia

Ion Chicu a avut o ședință de lucru cu reprezentanții conducerii raionului Cimișlia, consilieri raionali, primari, conducători ai serviciilor desconcentrate și locuitori.

 

Prim-ministrul a informat audiența despre evoluția indicatorilor economiei naționale. Anul 2019 a fost încheiat cu un deficit de numai 2,4 p.p. Datoria publică față de PIB s-a redus cu 1,9 p.p., ajungând până la 25,1 p.p. și este una din cele mai mici în regiune. A fost finalizat cu succes programul cu FMI, fapt ce oferă un fundal pozitiv pentru semnarea unui acord nou. Încasările la buget, în perioada ianuarie-februarie 2020, sunt cu 1,2 miliarde mai mari decât în perioada similară a anului 2019. În special, au crescut încasările Serviciului Vamal - cu 25% mai mult comparativ cu 2019. Asta se datorează eficientizării activității instituției.

 

Premierul a mulțumit agenților economici pentru contribuția la bugetul de stat. A fost abordat subiectul investițiilor în construcția drumurilor pentru 2020 și efectele așteptate. Obiectivul industrializării raioanelor țării și aducerea locurilor de muncă stabile și bine plătite aproape de casele oamenilor nu poate fi atins fără o infrastructură rutieră de calitate și servicii de transport rapide și la costuri rezonabile. După modificarea abordării în distribuirea fondurilor pentru construcția drumurilor, raionul Cimișlia primește 15 milioane lei, comparativ cu 5 milioane lei în 2019. Fiecare localitate va primi corpuri de iluminat stradal pentru a ilumina câte 1 km de drum.

 

Ion Chicu a accentuat că Republica Moldova trebuie să oprească exodul, în special al tinerilor. Pentru aceasta trebuie create locuri de muncă și de crescut nivelul de viață în toate localitățile țării. Vor fi investiții mari în construcția rețelelor de apeduct și canalizare și în iluminarea străzilor. Prim-ministrul a vorbit despre politica externă echilibrată și necesitatea de a construi parteneriate reciproc avantajoase în Est si Vest pentru a crește oportunitățile de dezvoltare economică.

 

Premierul a răspuns la întrebările adresate de audiență. A fost abordată problema companiilor de finanțare non-bancare; subiectul gazificării și alimentării cu apă a Parcului industrial din Cimișlia; problema gunoiștilor neautorizate și a colectării și procesării deșeurilor solide; sporirea autonomiei autoritatilor publice locale; problema transportului mărfurilor de mare tonaj care tranzitează orașul Cimișlia; cozile mari la serviciile medicale asigurate; subiectul inegalității mărimii pensiei, fiind menționate pensiile judecătorilor și procurorilor, problema cadrelor medicale în spitalul raional și altele.

 

După ședința publică, premierul a primit în audiență locuitori ai raionului Cimișlia.