11 02/2020

Prim-ministrul Ion Chicu a avut o întâlnire cu Ambasadorii UE acreditați în Republica Moldova

Prim-ministrul Chicu a avut o întâlnire cu Ambasadorii statelor membre ale Uniunii Europene, acreditați în Republica Moldova.
 

În debutul ședinței, premierul a declarat: „Vă mulțumesc că ați acceptat invitația de a avea această discuție azi. Vrem să împărtășim cu Dvs. obiectivele noastre și progresul în acțiuni.”
 

Șeful Executivului a vorbit Ambasadorilor despre acțiunile întreprinse de Guvern în scopul implementării Acordului de Asociere RM-UE, oferind detalii importante.
 

Ion Chicu a informat oficialii europeni despre ședința Comisiei Naționale pentru Integrare Europeană, progresele înregistrate și măsurile pentru a determina avansarea. A fost evidențiată discuția premierului cu grupul de consilieri de nivel înalt, oferiți de UE Guvernului RM pentru a facilita transferul expertizei și practicilor europene, progresele pe dimensiunea reformei justiției și depolitizarea Consiliului Superior al Magistraturii, dezvoltarea cadrului legal referitor la combaterea corupției și spălarea banilor.
 

Premierul a vorbit despre rezultatele economice ale RM în anul 2019, evidențiind nivelul redus (1.4 p.p.) al deficitului bugetar și diminuarea datoriei publice față de PIB cu 1 p.p., până la 25.2 p.p. Guvernul a încheiat cu succes negocierile cu Misiunea FMI pentru Moldova, etapă care deschide oportunități bune de semnare a unui acord nou cu Fondul Monetar Internațional.
 

Cu referire la frauda bancară, șeful Executivului a menționat că Guvernul achită anual BNM cca 900 milioane lei, dar va fi aplicată o soluție de reducere a poverii pe buget.
 

Ministrul Ciocoi a prezentat Ambasadorilor informație statistică despre progresele în implementarea Acordului de Asociere RM – UE, separat pe fiecare secțiune a Acordului.
 

Ambasadorii au vorbit despre asistența Acordată de UE pe toate domeniile social economice, reforma sectorului justiției, aplicarea legii și investigarea cazurilor sonore. A fost menționată importanța transpunerii standardelor europene pentru a progresa în asocierea politică și integrarea economică a RM în UE.
 

Ambasadorii s-au referit la libertatea presei și transparenței decizionale a autorităților publice, a fost abordat subiectul concesionării Aeroportului Internațional Chișinău, soluția ce se intenționează a fi aplicată pentru a reduce povara plății pentru frauda bancară, pregătirea și realizarea electoralei programate pentru 2020, evoluția în procesul de elaborare a Strategiei Naționale de Dezvoltare 2030 și condițiile în care RM beneficiază de creditul de la FR.
 

Prim-ministrul a oferit Ambasadorilor informații la toate subiectele abordate, asigurând de deschiderea Cabinetului de a informa în continuare partenerii de dezvoltare.