13 02/2019

Progresele înregistrate și prioritățile anului 2019, discutate la ședință tehnică de coordonare a comunității antitrafic și gender

Rezultatele obținute și prioritățile pentru anul 2019 în prevenirea și combaterea traficului de ființe umane și asigurarea egalității de gen au fost discutate în cadrul ședinței tehnice de coordonare de către autoritățile publice, partenerii de dezvoltare și societatea civilă.

Reprezentanții Cancelariei de Stat, Ministerului Sănătății, Muncii și Protecției Sociale și ai OSCE au prezentat cele mai recente evoluții pe domeniile de competență, precum și prioritățile și acțiunile strategice pentru anul 2019.

De asemenea, au fost puse în discuție și măsurile de protecție a copiilor în mediul on-line, riscurile și provocările în procesul de combaterea a traficului de copii pe rețele de internet.

Organizațiile societății civile au prezentat activitățile realizate pe dimensiunea de sensibilizarea a opiniei publice cu privire la prevenirea traficului de persoane, tendințe în regiunea Transnistreană, precum și combaterea violenței împotriva femeilor.

Scopul principal al evenimentului este de a eficientiza activitatea instituțiilor responsabile din domeniu, precum și de a fortifica cadrul de parteneriat în vederea atingerii obiectivelor stabilite.