10 04/2018

Progresele în procesul de elaborare a Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030”, prezentate la Istanbul

În perioada 3-4 aprilie curent, secretarul general al Guvernului, Lilia Palii, a participat la cea de-a patra ediție a Forumului „Dialoguri de dezvoltare de la Istanbul: Parteneriate pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă”.

În cadrul acestuia, secretarul general al Guvernului a relatat despre evoluțiile în procesul de naționalizare a Obiectivelor de Dezvoltare Durabilă (ODD) și de elaborare a Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2030”. Conform notei de concept a Strategiei, noul document de politici va fi centrat pe oameni, având la bază ciclul de viață al acestora.

Un interes sporit din partea participanților a fost manifestat privind experiența Republicii Moldova în aplicarea a trei instrumente inovative în procesul de elaborare a Strategiei: MAPS (identificarea acceleratorilor de intervenție pentru dezvoltarea durabilă), Systems Mapping (cartografierea sistemelor) și Foresight (previziunea procesului de dezvoltare).

La eveniment au participat și Coordonatoarea Rezidentă ONU și Reprezentanta Rezidentă PNUD în Moldova, Dafina Gercheva, precum și Reprezentantul rezident adjunct PNUD în Moldova, Stefan Liller. PNUD Moldova acordă asistență țării noastre în procesul de naționalizare a ODD-urilor și în elaborarea noului cadru de planificare strategică.

Forumul „Dialoguri de dezvoltare de la Istanbul: Parteneriate pentru Obiectivele de Dezvoltare Durabilă” este organizat de Programul Naţiunilor Unite pentru Dezvoltare (PNUD) şi Ministerul Afacerilor Externe al Republicii Turcia. Evenimentul reunește anual oficiali guvernamentali de rang înalt, funcţionari publici, specialişti în domeniu, reprezentanţi ai mediului academic şi privat, precum şi ai societăţii civile.