20 04/2017

Protejarea copiilor online – o problemă globală, care necesită un răspuns global

Ținând cont de dezvoltarea accelerată a Tehnologiilor Informaționale, este important să cunoaștem beneficiile cât și să ne asumăm riscurile implicate. Actualmente numărul utilizatorilor de Internet din întreaga lume depășește 3,2 miliarde - triplu față de cifrele înregistrate din ultimii 10 ani. Drept rezultat, prezența copiilor în Internet este un fapt inevitabil. Aceștia sunt atrași tot mai mult de lumea virtuală, care la prima vedere oferă doar beneficii.  Protejarea copiilor online  și formarea unui comportament corect în acest mediul atractiv, a devenit o problemă globală, care necesită un răspuns global.

Astfel, se depun eforturi la nivel internațional și național, prin diferite metode și canale, pentru a diminua impactul negativ a lumii virtuale asupra copiilor. În acest sens, la nivel guvernamental, a fost aprobat Planul de acțiuni privind promovarea siguranței pe Internet a copiilor și adolescenților pentru anii 2017-2020 prin Hotărârea de Guvern. Printre instituțiile responsabile de implementarea prevederilor acestui document este vizat și Centrul de telecomunicații speciale.

Pentru a asigura implementarea și funcționarea eficientă a strategiilor existente, e nevoie de îndeplinirea anumitor măsuri legale și tehnice și de o cooperare între instituțiile naționale și internaționale implicate.

Un rol deosebit de important îl au campaniile de conștientizare și diseminare a informației. Acestea pe lângă informare oferă și metode de soluționare a problemelor privind protejarea copiilor online.

În acest context, Uniunea Internațională a Telecomunicațiilor (ITU) a lansat în noiembrie 2008 Inițiativa de Protecție Online a Copilului (COP). ITU și-a propus să atragă cu cât mai mulți parteneri din comunitatea globală, care împărtășesc și susțin propagarea unui mediu online sigur pentru copii.

Centrul de Telecomunicații Speciale (CTS), în calitate de partener ITU în sensibilizarea societății privind stabilirea bazelor pentru o lume cibernetică mai sigură și protejată pentru copii, susține și promovează strategiile de securitate cibernetică, destinate protecției copiilor în lumea virtuală. CTS susține activ campaniile de conștientizare și diseminare a informației utile pentru părinți, profesori, copii și aplică diferite strategii în scopul atingerii obiectivului principal, crearea unui mediu virtual sigur pentru copii.

Informarea corectă reprezintă un instrument important în asigurarea implementării strategiilor propuse. În acest sens au fost elaborate Ghiduri practice, cel al copilului și al părinților, care conțin sugestii, metode de prevenire și soluții, pentru a asigura navigarea sigură în mediul virtual a copiilor.

Subiectul protecției copiilor în mediul online merită o atenție și implicare sporită. Prin urmare Î.S. Centrul de Telecomunicații Speciale a prezentat aceste Ghiduri, care pot fi utile atât copiilor, părinților cât și tuturor subiecților responsabili de formarea unui comportament online corect.