26 08/2016

R. Moldova a exportat în primul semestru mărfuri în valoare de peste 905 mln de dolari SUA

În ianuarie-iunie 2016  Republica Moldova a exportat mărfuri în valoare de peste 905 mln de dolari SUA. Comparativ cu perioada similară a anului 2015, volumul exporturilor de mărfuri a scăzut cu 8,8%.

Serviciul de presă al Ministerului Economiei a precizat că în primul semestru al anului curent, peste 63% din exporturile de mărfuri au fost orientate spre piețele Uniunii Europene, 20,7% - CSI, iar 15,9% spre piețele altor țări. În perioada de referință, principalii parteneri comerciali în desfășurarea exporturilor Republicii Moldova au fost România (23,8%), Federația Rusă (10,8%), Italia (10%), Regatul Unit al Marii Britanii și Irlandei de Nord (6,5%), Germania (6,5%), Belarus (6%).

Datele statistice denotă că în ianuarie-iunie anul curent, comparativ cu perioada similară a anului trecut, a fost atestată o creștere a exporturilor de fire, țesături și articole textile de 1,7 ori, mobilă cu 27,4%, articole prelucrate de metal de 1,8 ori, produse chimice de 6,8 ori. Totodată, în perioada respectivă s-au micșorat exporturile de legume și fructe cu peste 37%, grăsimi și uleiuri vegetale cu circa 49 la sută, semințe și fructe oleaginoase cu peste 17%, zahăr și miere cu 21,5% ș.a.

Pe parcursul lunilor ianuarie-iunie a.c., în Republica Moldova au fost importate mărfuri în valoare de circa 1,9 miliarde dolari SUA, cu 5,9% mai puțin comparativ cu primul semestru al anului 2015. Circa 50 la sută din mărfurile importate au fost aduse în țara noastră de pe piețele UE, cîte 25% - din statele CSI  sau alte state ale lumii.

Principalii parteneri comerciali în desfășurarea importurilor au fost Federația Rusă (13,5%), România (12,9%), Ucraina (9,2%), China (9%), Germania (8%), Italia (7,4%), Turcia (7,2%). Comparativ cu primele 6 luni ale anului trecut, în primul semestru al anului curent s-au redus importurile de gaz și produse industriale obținute din gaz cu circa 40 la sută, petrol cu 24,3%, legume și fructe cu peste 17%, produse medicale și farmaceutice cu 12,4%. Totodată, au sporit importurile de fire, țesături și articole textile cu circa 25%, îmbrăcăminte și accesorii cu 21,4%, pește, crustacee și moluște cu circa 23%, băuturi alcoolice și nealcoolice cu peste 35 la sută.

Datele statistice denotă că, comparativ cu anii precedenți, în expresie cantitativă, Republica Moldova exportă mai multe produse agroalimentare și industriale, dar în expresie valorică se atestă o reducere a exporturilor datorită conjuncturii regionale de prețuri și reducerilor semnificative atestate pe plan internațional la resursele energetice, care au o pondere considerabilă în costuri. Mai mult, oferta Republicii Moldova de export este limitată și datorită reducerii volumului de producție agricolă în termeni reali în anii 2015 și 2016 urmare a condițiilor climaterice.

În context, se observă consolidarea tendințelor de reorientare a exporturilor de pe piețele țărilor CSI spre cele din UE. Cu toate acestea, se impun eforturi consolidate orientate spre sustenabilitatea livrărilor și conformității produselor la cerințele internaționale, se mai precizează în comunicatul Ministerului Economiei.