20 03/2017

În R. Moldova a fost lansată campania dedicată Zilei Internaţionale a Pădurilor

O campanie de informare şi mediatizare a derulat Agenţia „Moldsilva” în perioada 20-24 martie, cu prilejul Zilei Internaţionale a Pădurilor, marcată la 21 martie.

Agenda campaniei prevede mai multe activităţi cu participarea societăţii civile, presei, organizaţiilor neguvernamentale de mediu, autorităţilor locale. O atenţie deosebită va fi acordată acţiunilor de plantare, salubrizare şi protejare a resurselor forestiere.

„Am programat o masă rotundă în cadrul căreia vor fi abordate probleme ce ţin de consumul de energie, necesităţile energetice ale R. Moldova, inclusiv contribuţia biomasei, rolul ecosistemelor forestiere în reducerea cantităţii gazelor cu efect de seră. De asemenea, întreprinderile silvice din ţară vor organiza în instituţii de învăţămînt măsuri educative ecologice, concursuri de creaţie tematice, dezbateri publice etc.”, a precizat Viorica Caciuc, responsabilă la Serviciul de presă al „Moldsilva”.

Tradiţional, în săptămîna dedicată Zilei Internaţionale a Pădurilor este lansată şi campania naţională de plantare de primăvară. Contactată de MOLDPRES, Viorica Caciuc a specificat că pentru anul 2017, în fondul forestier naţional sînt planificate lucrări de regenerare pe o suprafaţă de peste 4300 de hectare. 

Ziua Internaţională a Pădurilor se marchează în fiecare an la 21 martie, începînd din 2012, conform unei rezoluţii a Organizaţiei Naţiunilor Unite. Genericul din acest an al evenimentului este „Pădurea şi Energia”, iar în ţările lumii urmează să fie desfăşurate acţiuni de susţinere şi promovare a spaţiilor verzi.