06 11/2017

Raportul de evaluare intermediară a Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2020”, prezentat la Guvern

Astăzi, la Guvern, a fost prezentat Raportul de evaluare a implementării Strategiei naționale de dezvoltare „Moldova 2020” (SND „Moldova 2020”) în perioada 2012-2015. La eveniment au participat Secretarul general adjunct al Guvernului, Valentin Guznac, și Coordonatoare rezidentă ONU și Reprezentantă permanentă PNUD în Republica Moldova, Dafina Gercheva.

Evaluarea intermediară a Strategiei a fost făcută cu scopul de a identifica realizările și carențele existente, dar și pentru a analiza probabilitatea atingerii țintelor finale. Astfel, s-au constatat progrese în domeniul sistemului de pensii în care majoritatea indicatorilor au fost realizați, dar și  în cea ce privește combaterea sărăciei, rata căreia s-a redus de la 21,9% la 9,6%, fiind deja atins obiectivul final stabilit pentru anul 2020.

De asemenea, experții recomandă elaborarea unei noi Strategii naționale de dezvoltare 2030, bazată pe asigurarea drepturilor omului și egalității de gen, consolidarea potențialului uman, cu accent pe creșterea nivelului de educație a populației și ameliorarea indicatorilor de sănătate.

În cadrul ședinței, Secretarul general adjunct al Guvernului, Valentin Guznac, a mulțumit Organizației Națiunilor Unite pentru suportul oferi în evaluarea SND „Moldova 2020” și a subliniat că rezultatele obținute au o importanță majoră în determinarea priorităților de activitate a Guvernului pentru perioada următoare. „Agenda globală de dezvoltare poate deveni în Republica Moldova una de succes doar dacă, la acest moment incipient, țara va face o prioritizare corectă a țintelor, care urmează a fi atinse, prin corelarea cu agenda de reforme prioritare și așteptările societății. Astfel, ne propunem să elaborăm, până la începutul anului 2018, o nouă Strategie Naţională de Dezvoltare „Moldova 2030”, cu implicarea actorilor vizați, inclusiv a partenerilor de dezvoltare, precum și organizarea unor proces de consultare lărgit”, a subliniat Valentin Guznac.

La rândul său, Dafina Gercheva, Coordonatoare rezidentă ONU și Reprezentantă permanentă PNUD în Republica Moldova, a declarat că evaluarea SND „Moldova 2020” evidențiază domeniile în care sunt necesare eforturi suplimentare pentru a accelera implementarea reformelor restante și a transforma Moldova într-un stat modern și prosper.

Republica Moldova, de rând cu alte state membre ale ONU, a aderat la Agenda de dezvoltare durabilă a lumii până în 2030, cu un set din 17 Obiective de Dezvoltare Durabilă (ODD), care au intrat în vigoare la 1 ianuarie 2016.

Raportul de evaluare a SND „Moldova 2020”, care acoperă perioada 2012-2015, a fost efectuat de Centrul Analitic “Expert-Grup”, cu suportul echipei de ţară a Naţiunilor Unite, inclusiv PNUD, UNICEF, ILO, UN Women, UNFPA, și al Agenției Elvețiene pentru Dezvoltare și Cooperare în Moldova.

Raportul de evaluare a Strategiei Naționale de Dezvoltare „Moldova 2020”