19 04/2017

Raportul de totalizare a Exercițiului cibernetic a fost prezentat persoanelor cu funcții de decizie din cadrul sectorului public și privat

18 aprilie curent, Î.S.“Centrul de Telecomunicații Speciale” a reunit participanții “Exercițiului cibernetic pentru persoanele cu funcții de decizie din cadrul sectorului public și privat”, desfășurat în perioada 20-30 noiembrie 2016, realizat cu sprijinul Agenției Statelor Unite pentru Dezvoltare Internațională (USAID) și Ministerul Afacerilor externe a Estoniei. De această dată experții European Cyber Security Initiative (ECSI) din Estonia, au prezentat Raportul de totalizare a rezultatelor înregistrate în cadrul exercițiului și au expus publicului un șir de recomandări pentru obținerea unui nivel înalt de securitate cibernetică în instituții.

În cadrul prezentării Raportului de totalizare, domnul Lauri Almann, director Inițiativa Europeană pentru securitatea cibernetică, a expus un set de propuneri în vederea consolidării capacităților de a iniția decizii strategice în domeniul securității cibernetice. În acest sens dumnealui, a evidențiat trei domenii de bază asupra căror este binevenită concentrarea forțelor și anume: Documentarea și Reglementarea, Resursele Umane și Tehnologiile. A fost evidențiată importanța fiecărui domeniu, pentru care au fost expuse recomandările de rigoare.

Participații la eveniment și-au manifestat interesul față exercițiile cibernetice organizate până în prezent, exprimând-și dorința de a continua buna practică în acest sens, menționând utilitatea acestora în consolidarea capacităților cibernetice în cadrul instituțiilor și crearea unei platforme de comunicare eficiente.